1
00:00:00,615 --> 00:00:02,889
<i>V předchozích dílech...</i>

2
00:00:05,022 --> 00:00:07,752
- Kdo myslíš, že je poslal?
- Jsou od vás.

3
00:00:07,787 --> 00:00:09,020
Ano.

4
00:00:09,054 --> 00:00:12,657
Vylepšil jsem to.
Budeš moci chodit ve dne.

5
00:00:12,691 --> 00:00:16,394
Vraždy, mučení,
znásilňování, krveprolití...

6
00:00:16,428 --> 00:00:19,497
To jsou způsoby Řádu Draka.

7
00:00:19,531 --> 00:00:23,301
Jakmile předvedeme funkční
geomagnetickou technologii...

8
00:00:23,335 --> 00:00:25,235
Nebude žádný Řád Draka.

9
00:00:25,270 --> 00:00:29,173
Skvělé zprávy. Zdravotní
komise odvolala karanténu.

10
00:00:29,207 --> 00:00:30,541
Vítejte, pane Harkere.

11
00:00:30,542 --> 00:00:32,917
Přísahám na svůj život,
že nepovýším své zájmy

12
00:00:32,918 --> 00:00:35,479
nad zájmy Řádu.
K tomu mi pomáhej Bůh.

13
00:00:35,514 --> 00:00:39,863
Počínaje dnešní nocí
poteče krev, dokud se nepoddají.

14
00:00:40,084 --> 00:00:41,418
Graysone.

15
00:00:41,452 --> 00:00:43,786
Bon appétite, hoši.

16
00:00:45,223 --> 00:00:47,791
Toto je Kaha Ruma,
náš vůdčí lovec.

17
00:00:47,826 --> 00:00:50,694
- Povolal jsem Siciliána.
- Loiza Scaverru?

18
00:00:50,695 --> 00:00:51,862
Potřebuješ dobrého jasnovidce.

19
00:00:51,863 --> 00:00:53,363
Děti!

20
00:00:53,397 --> 00:00:56,231
Kdo by chtěl odvést mé děti?

21
00:00:56,557 --> 00:00:59,239
Nevíš náhodou něco o zmizení

22
00:00:59,240 --> 00:01:01,504
- Browningových dětí?
- Proč se staráš?

23
........