1
00:00:01,700 --> 00:00:03,400
V předchozím díle The Americans.

2
00:00:03,580 --> 00:00:04,980
Takže teď
bereme rozkazy od vás?

3
00:00:05,380 --> 00:00:07,980
Představ si,
že jsem Gabriel, ale hezčí.

4
00:00:09,590 --> 00:00:13,120
Hlásíme se živě z domu
ministra obrany.

5
00:00:13,520 --> 00:00:15,420
<i>Premiér plně podporuje snahy</i>

6
00:00:15,430 --> 00:00:17,590
<i>postavit balistický raketový štít,</i>

7
00:00:17,590 --> 00:00:21,530
<i>pokud bude krýt
Evropu i Spojené státy.</i>

8
00:00:21,530 --> 00:00:23,470
- Teprve tu začínáme.
- Vy začínáte.

9
00:00:23,470 --> 00:00:24,970
V den, kdy jste mě
donutil pro vás pracovat,

10
00:00:24,970 --> 00:00:26,470
se stal můj život velmi strašidelným.

11
00:00:26,470 --> 00:00:28,800
Bylo mi 17,
když jsem se přidala ke KGB.

12
00:00:28,810 --> 00:00:31,440
Když jsme se sem dostali,
bylo mi 22 let.

13
00:00:31,440 --> 00:00:35,140
V cizím domě v cizí zemi

14
00:00:35,150 --> 00:00:36,580
s cizím mužem.

15
00:00:36,580 --> 00:00:38,750
Nikdy se mezi námi nic nestalo,

16
00:00:38,750 --> 00:00:40,780
ale cítím, že se to děje teď.

17
00:00:41,990 --> 00:00:44,620
<i>Napětí na polské hranici
se stupňuje,</i>

18
00:00:44,820 --> 00:00:48,320
<i>jak sovětské vojsko
stále ukazuje svoji sílu,</i>

19
00:00:48,330 --> 00:00:50,120
<i>jako odpověď na rostoucí nepokoje</i>

20
00:00:50,130 --> 00:00:53,130
<i>inspirované obchodní unií Solidarita.</i>

21
00:00:53,130 --> 00:00:56,260
<i>Vládní zdroje nazvaly
ruské vojenské cvičení</i>

22
00:00:56,270 --> 00:00:58,400
<i>- znepokojujícím a destabilizujícím.</i>
- Kde je Polsko?

........