1
00:00:02,100 --> 00:00:03,640
V předchozích dílech The Americans...

2
00:00:03,760 --> 00:00:05,930
Tajní agenti, co se údajně
schovávají po celých Státech.

3
00:00:06,050 --> 00:00:08,540
Super tajné totožnosti,
nikdo nemá tušení, kdo jsou.

4
00:00:08,660 --> 00:00:10,270
- Jak jste se měla, Martho?
- Šlo to, Clarku.

5
00:00:10,330 --> 00:00:12,170
Velký den v kontrarozvědce FBI?

6
00:00:12,240 --> 00:00:14,000
Byli v zabezpečeném
sklepě celý den.

7
00:00:14,070 --> 00:00:16,270
Podívala jste se tentokrát dovnitř?

8
00:00:16,340 --> 00:00:17,710
Tam mě nepustí.

9
00:00:17,770 --> 00:00:20,310
Porušujete bandu sovětských zákonů

10
00:00:20,380 --> 00:00:22,880
a vyhlíží vás 10 let
v pracovním táboře na Sibiři.

11
00:00:22,950 --> 00:00:24,380
Budete muset začít
pracovat pro mě.

12
00:00:24,450 --> 00:00:26,380
Nemůžete mi volat
na ambasádu, nikdy!

13
00:00:26,450 --> 00:00:28,120
Snažíte se mě zabít?

14
00:00:28,180 --> 00:00:30,320
Američani pracují na nové technologii,

15
00:00:30,390 --> 00:00:33,220
která by mohla
ohrozit náš jaderný arzenál.

16
00:00:33,290 --> 00:00:35,890
Když jsme sem přišli,
bylo mi 22.

17
00:00:35,960 --> 00:00:39,560
Žila jsem v cizím domě v cizí zemi

18
00:00:39,630 --> 00:00:41,000
s cizím mužem.

19
00:00:41,060 --> 00:00:43,130
Nikdy jsme se
vlastně nezamilovali,

20
00:00:43,200 --> 00:00:46,470
ale mám pocit,
že teď se to děje.

21
00:00:56,910 --> 00:01:00,580
Frances Raysensová,
Viseotech security.

22
00:01:00,650 --> 00:01:02,150
Pojďte dál.

........