1
00:00:19,800 --> 00:00:25,800
1715, Západní Indie

2
00:00:25,800 --> 00:00:28,300
Piráti z ostrova New Providence
ohrožují oblastní námořní obchod.

3
00:00:28,300 --> 00:00:31,000
Zákony všech civilizovaných národů
je označují za <i>hostis humani generis</i>.

4
00:00:31,000 --> 00:00:32,400
Nepřátelé lidstva.

5
00:00:32,400 --> 00:00:34,800
V reakci na to si piráti osvojí
svou vlastní doktrínu...

6
00:00:34,800 --> 00:00:44,500
Válku proti všem.

7
00:01:03,601 --> 00:01:06,600
Pane, stále se přibližuje.
Nedokážme jim uniknout.

8
00:01:06,601 --> 00:01:08,600
Musíme se vzdát,
dokud můžeme.

9
00:01:09,801 --> 00:01:11,600
Střelecká posádko!
Připravit!

10
00:01:11,601 --> 00:01:13,101
Střelecká posádko, připravit!

11
00:01:51,601 --> 00:01:54,600
- Co to děláš?
- Promiň.

12
00:01:54,601 --> 00:01:56,600
Proč nejseš na horní
palubě s posádkou?

13
00:01:56,600 --> 00:02:00,100
Myslím, že by ses spíš měl ptát,
proč oni nejsou tady dole s náma?

14
00:02:00,100 --> 00:02:01,301
Nahoře je to o život.

15
00:02:01,301 --> 00:02:04,300
- Aha, takže ty seš srab?
- Jo. Ty taky, ne?

16
00:02:04,301 --> 00:02:08,094
Nejsem srab. Jsem kuchař.
Nejsou to mý lidi.

17
00:02:08,300 --> 00:02:11,300
Co tak asi kapitán udělá,
až zjistí, že tys svoje opustil?

18
00:02:11,301 --> 00:02:13,300
No, jestli bude tuhej a já naživu,

19
00:02:13,301 --> 00:02:15,300
nevidím to tak zle.

20
00:02:15,301 --> 00:02:16,301
Pal!

21
00:02:18,301 --> 00:02:19,301
Palte z mušket!

22
00:02:21,301 --> 00:02:23,300
Seberte se, sakra!

........