1
00:00:02,213 --> 00:00:04,853
Mám bachaře, které můžu využít.
ty to předáš a oni mi to přinesou.

2
00:00:04,893 --> 00:00:06,373
Dej mi to.

3
00:00:06,454 --> 00:00:08,894
Chtěla jsem, abyste rozpoutaly jen
malou roztržku, kterou bych zvládla.

4
00:00:08,934 --> 00:00:10,774
Jak snadno se roztržka zvrhne ve vzpouru.

5
00:00:12,374 --> 00:00:15,934
Meg? Oh, ne, ne, ne.

6
00:00:15,974 --> 00:00:19,094
Když ji pohřbili, dali mi
prsten, ale ne náramek.

7
00:00:19,134 --> 00:00:21,294
Kdokoliv, kdo zabil Meg,
vzal ten náramek.

8
00:00:21,689 --> 00:00:23,489
Jsi s Beou silnější.

9
00:00:23,536 --> 00:00:25,496
Chytrá holka jako ty,
by to mohla vědět.

10
00:00:28,254 --> 00:00:29,834
Můžeš, prosím, jít?

11
00:00:29,844 --> 00:00:31,643
Myslíš, že bych ti to
mohl nějak vynahradit?

12
00:00:31,702 --> 00:00:33,382
Dáš mi trochu víc času?

13
00:00:33,422 --> 00:00:37,662
Včera večer tvůj manžel našel Debbie
v bezvědomí ve svém pokoji.

14
00:00:37,702 --> 00:00:39,582
Je mi to líto...
bylo moc pozdě.

15
00:00:39,622 --> 00:00:41,462
Debbie si vymýšlela.

16
00:00:41,502 --> 00:00:44,702
Přišel jsem na to, že mi
lhala, že byla u Matildy.

17
00:00:44,742 --> 00:00:46,822
Zůstávala u svého přítele.

18
00:00:46,862 --> 00:00:49,542
- Měla přítele?
-Jo, Braydena.


19
00:01:35,521 --> 00:01:37,132
<font color="#00CED1">Titulky pro vás přeložila</font>
<font color="#00CED1">luciasce</font>

20
00:01:37,521 --> 00:01:40,132
<font color="#00CED1"> // WENTWORTH // </font>
<font color="#00CED1"> // S01E10 // </font>
<font color="#00CED1"> // Checkmate // </font>

21
00:01:40,521 --> 00:01:42,132
<font color="#00CED1">edna.cz/wentworth</font>

22
00:01:47,005 --> 00:01:48,965
........