1
00:00:41,364 --> 00:00:42,864
Dobrý zásah!

2
00:00:42,365 --> 00:00:43,865
Chodím na lekcie.

3
00:00:43,866 --> 00:00:45,947
No jasné.

4
00:00:45,948 --> 00:00:48,248
To by sme asi mali tiež.

5
00:00:49,425 --> 00:00:51,523
Si na rade, Todoroki.

6
00:00:51,524 --> 00:00:52,524
Tu ho máš!

7
00:00:54,741 --> 00:00:56,379
Hneď to bude!

8
00:00:59,010 --> 00:01:01,006
Je po ňom?

9
00:01:02,605 --> 00:01:07,253
<i>Na tomto svete sú len dva typy ľudí.</i>

10
00:01:08,565 --> 00:01:09,965
<i>Sú iba...</i>

11
00:01:10,000 --> 00:01:12,085
<i>víťazi a porazení.</i>

12
00:01:13,903 --> 00:01:15,238
Hej!

13
00:01:15,273 --> 00:01:16,480
Urýchli to!

14
00:01:20,081 --> 00:01:22,443
<i>Aby ste sa nestali porazeným,</i>

15
00:01:22,478 --> 00:01:25,178
<i>musíte si nájsť niekoho slabšieho.</i>

16
00:01:25,213 --> 00:01:27,878
<i>Potom si môžete poslúžiť.</i>

17
00:01:27,879 --> 00:01:30,353
<i>Aj dospelí to tak robia.</i>

18
00:01:34,577 --> 00:01:36,809
Je nudný.

19
00:01:38,619 --> 00:01:40,665
Mal by som nájsť niekoho nového.

20
00:01:43,030 --> 00:01:46,498
Fujiwara, čo keby sme
ho odtaľto zhodili?

21
00:01:46,499 --> 00:01:47,721
Možno vie lietať.

22
00:01:47,722 --> 00:01:49,636
Určite vieš! Premeníš sa na vtáka!

23
00:01:49,637 --> 00:01:52,223
Fíha, vieš dobre po anglicky.

24
00:01:52,224 --> 00:01:53,652
Musíš ma ju doučiť.

25
00:01:54,997 --> 00:01:56,515
Sanada.
........