1
00:00:16,250 --> 00:00:18,490
Svätá Mária, Matka Božia,

2
00:00:19,320 --> 00:00:23,040
pros za nás hriešnych teraz
i v hodinu smrti našej.

3
00:01:25,300 --> 00:01:27,050
Phryne Fisherová,
idem za pánom Waddingtonom.

4
00:01:34,960 --> 00:01:36,430
<i>Komunistická banda!</i>

5
00:01:37,630 --> 00:01:39,125
Samí boľševici!

6
00:01:40,180 --> 00:01:42,520
Myslia si, že ma ten
štrajk zastraší.

7
00:01:42,840 --> 00:01:43,760
Ale nevyhrajú.

8
00:01:44,480 --> 00:01:48,270
Zabudli ste sa zmieniť, že súčasťou práce
je prebojovať sa cez zástup štrajkujúcich.

9
00:01:48,320 --> 00:01:50,790
A vaša teta zas zabudla spomenúť,
že máte blízko ku komunizmu.

10
00:01:52,640 --> 00:01:55,630
Počul som, že sa venujete

11
00:01:56,950 --> 00:01:59,000
chúlostivým rodinným záležitostiam.

12
00:02:01,020 --> 00:02:03,250
Moja dcéra, Lila.

13
00:02:04,340 --> 00:02:07,050
Zmizla. Potrebujem,
aby ste ju našli

14
00:02:07,100 --> 00:02:09,450
a priviedli domov skôr,
ako z toho vznikne škandál.

15
00:02:10,320 --> 00:02:11,890
Myslíte si, že jej zmiznutie
môže súvisieť

16
00:02:11,890 --> 00:02:13,300
s vašimi terajšími problémami?

17
00:02:13,660 --> 00:02:16,200
Niečo ako vydieranie?

18
00:02:17,400 --> 00:02:19,750
Čože? Myslíte si, že ju uniesli?
Kvôli výkupnému?

19
00:02:19,970 --> 00:02:21,890
Zvyknem zvážiť všetky možnosti.

20
00:02:23,960 --> 00:02:25,780
Nie, nie. To by sa neodvážili.

21
00:02:28,300 --> 00:02:30,640
Lila ušla včera ráno

22
00:02:32,340 --> 00:02:33,340
po strašnej hádke.

23
00:02:35,060 --> 00:02:36,385
Aký bol dôvod tej hádky?
........