1
00:00:17,157 --> 00:00:20,821
... smelo môžeme ísť
na koni s Ivanhoom ...

2
00:00:21,324 --> 00:00:25,236
... kadiaľ on ide, môžeme
pokračovať jeho smerom ...

3
00:00:25,678 --> 00:00:29,981
... spievať si šťastne
a slobodne ...

4
00:00:35,948 --> 00:00:39,718
... môžeme ísť údoliami či lesmi
s Ivanhoom ...

5
00:00:40,141 --> 00:00:44,166
... sloboda je jeho mottom,
spravodlivosť v krajine ...

6
00:00:44,612 --> 00:00:48,230
... miesto slov
má poruke meč ...

7
00:00:48,685 --> 00:00:52,725
... všetci sa staneme priateľmi ...

8
00:00:53,526 --> 00:00:56,826
... keď pôjdeme vpred s Ivanhoom...
s Ivanhoom ...

9
00:00:59,727 --> 00:01:01,927
NEMECKÝ RYTIER

10
00:01:16,059 --> 00:01:21,338
Počkaj!
To som ja, drevorubač Tom!

11
00:01:21,882 --> 00:01:26,107
- Poznáš ma?
- Áno, spomínam si na teba.

12
00:01:26,658 --> 00:01:29,739
Tvoja matka tak dúfala,
že sa vrátiš.

13
00:01:30,243 --> 00:01:32,828
Idem tak skoro,
ako to len bolo možné,

14
00:01:33,331 --> 00:01:38,898
ale k nej som prišiel neskoro
a k ostatnému priskoro.

15
00:01:39,354 --> 00:01:45,987
Príliš skoro na to, aby som bol slobodný.
Je to rok, čo som ušiel.

16
00:01:46,538 --> 00:01:52,306
Podľa zákona, nevoľník, ktorého nezatknú
do roka a do dňa, stáva sa slobodným.

17
00:01:52,753 --> 00:01:56,258
Napriek tomu si sa vrátil.
Si statočný človek.

18
00:01:56,793 --> 00:02:01,282
- Musel som to risknúť.
- Nemôžeš tu zostať.

19
00:02:01,745 --> 00:02:04,827
Do západu slnka
sa musíš skrývať!

20
00:02:05,297 --> 00:02:08,754
Bolo by škoda prísť
pre tak krátky čas o slobodu.

21
00:02:09,242 --> 00:02:13,081
........