1
00:00:01,232 --> 00:00:03,432
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:04,426 --> 00:00:07,996
Nech ho být. Můžeš si vybrat,
že odejdeš a zachráníš se.

3
00:00:08,097 --> 00:00:09,197
Zachráníš nás.

4
00:00:12,635 --> 00:00:16,171
<i>Vzadu v obchodě tvého otce jsem
našla kostru divného stvoření.</i>

5
00:00:16,272 --> 00:00:18,673
<i>Proč by mého otce
zajímala nějaká kostra?</i>

6
00:00:18,674 --> 00:00:20,741
- Najali nás, abychom to zjistili.
- Najali?

7
00:00:20,842 --> 00:00:22,377
Kulka musela škrábnout cévu,
jak proletěla skrz.

8
00:00:22,478 --> 00:00:24,078
- Volám záchranku.
- Ne!

9
00:00:24,180 --> 00:00:26,214
Nemůžu riskovat, že mě odhalí.

10
00:00:26,315 --> 00:00:28,749
Můžeme vymyslet nějakou
krycí historku. Třeba ztrátu paměti.

11
00:00:28,850 --> 00:00:33,453
<i>Vincent Keller, válečný hrdina.
Nikdo nemusí znát naše tajemství.</i>

12
00:00:33,555 --> 00:00:36,190
<i>To zvládneme, Vincente.
Společně.</i>

13
00:00:36,291 --> 00:00:37,692
Jmenuju se...

14
00:00:37,793 --> 00:00:39,226
Vincent Keller.

15
00:00:44,699 --> 00:00:46,866
Tak začneme s rozhovorem.

16
00:00:46,867 --> 00:00:52,105
O našem dalším hostovi se
šušká po celém Manhattanu.

17
00:00:52,207 --> 00:00:55,375
Válečný hrdina, více než deset
let pokládaný za mrtvého,

18
00:00:55,376 --> 00:00:59,379
ale ukázalo se, že je naživu
a navíc oku lahodící.

19
00:00:59,480 --> 00:01:02,515
Prosím přivítejte
kapitána Vincenta Kellera!

20
00:01:23,670 --> 00:01:27,039
Co říkáte na to přivítání, Vincente?

21
00:01:27,040 --> 00:01:28,941
Je to hodně divoké.
Mockrát vám děkuju.

22
00:01:29,042 --> 00:01:31,490
........