1
00:00:00,276 --> 00:00:01,844
Vy, jako porota,

2
00:00:01,844 --> 00:00:05,080
zodpovídáte za
nastolení spravedlnosti.

3
00:00:05,080 --> 00:00:09,918
Ale velice vám to usnadním,
protože obžaloba dokáže--

4
00:00:09,918 --> 00:00:12,588
Ne, Shawne, nejsem nervózní,
že mám svědčit.

5
00:00:12,588 --> 00:00:14,857
Musíš tam jen jít a říct pravdu.

6
00:00:14,857 --> 00:00:16,609
Porota není jediné těleso.

7
00:00:16,609 --> 00:00:20,029
Je to dvanáct jednotlivců
a každý přináší do soudní síně

8
00:00:20,029 --> 00:00:21,930
vlastní jedinečný náhled.

9
00:00:21,930 --> 00:00:24,700
Práce právního zástupce
je ten náhled pochopit.

10
00:00:24,700 --> 00:00:26,452
Například...

11
00:00:26,452 --> 00:00:29,787
čeho si všimneš u košile
porotce číslo tři?

12
00:00:34,109 --> 00:00:38,714
Má děravý límec a
celá košile je zapnutá nakřivo.

13
00:00:38,714 --> 00:00:40,499
Nechala by tě mamka
takhle odejít z domu?

14
00:00:40,499 --> 00:00:43,636
Ovšem, že ne.

15
00:00:43,636 --> 00:00:46,055
Což mi napovídá,
že tenhle chlápek žije sám

16
00:00:46,055 --> 00:00:48,307
a to ovlivňuje, jak
uvažuje o obviněné,

17
00:00:48,307 --> 00:00:50,926
protože je to mladá,
atraktivní žena.

18
00:00:50,926 --> 00:00:52,794
Chápeš?

19
00:00:52,794 --> 00:00:56,899
Hej, no tak.
Soustřeď se, Shawne.

20
00:00:56,899 --> 00:00:58,934
Jednoho dne na tebe budu hrdý,

21
00:00:58,934 --> 00:01:02,312
až půjdeš po schodech
nahoru k tomuhle soudu.

22
00:01:10,312 --> 00:01:12,448
Zabavili mi motorku, Gusi.
........