1
00:00:01,071 --> 00:00:04,071
1x15 - "Planet Doom"

2
00:00:06,072 --> 00:00:10,709
Asgarde, tvůj oblíbený syn se vrátil.

3
00:00:13,079 --> 00:00:14,579
Nechť hostina...

4
00:00:14,814 --> 00:00:16,548
Ne.

5
00:00:18,351 --> 00:00:21,586
Vrtošivý princ se vrací.

6
00:00:21,588 --> 00:00:24,089
Ztratil se po cestě zpět na Midgard?

7
00:00:24,690 --> 00:00:28,693
Volstaggu, řekni,
že jsme tu oba velice brzy.

8
00:00:30,064 --> 00:00:31,797
Je otec rozzlobený?

9
00:00:31,799 --> 00:00:34,254
Thoreee!

10
00:00:34,367 --> 00:00:37,459
Ne, tapetuje.
A já odcházím.

11
00:00:37,494 --> 00:00:41,673
Napadlo tě, že Thorův den
je svátek na tvou počest?

12
00:00:41,808 --> 00:00:45,243
Dal jsem tvoje jméno dopředu,
doufajíce, že bys nezapomněl.

13
00:00:45,245 --> 00:00:47,179
Otče, odpusť mi.

14
00:00:47,181 --> 00:00:50,315
Byl jsem uchvácen
ve velkolepé bitvě za čest.

15
00:00:50,317 --> 00:00:53,485
- To ničemné hadí sdružení...
- Je na Zemi!

16
00:00:55,355 --> 00:00:57,222
Ne na Asgardu.

17
00:00:57,623 --> 00:01:01,626
Thore, nechápu tvůj dvojí život.

18
00:01:01,628 --> 00:01:06,198
Potloukat se s pozemšťany.
Nechovám k nim zášť.

19
00:01:06,399 --> 00:01:11,636
- Ale lidé jsou křehcí.
- Na tomhle se neshodneme, silně.

20
00:01:11,638 --> 00:01:14,673
Skutečná síla lidstva pochází zevnitř.

21
00:01:14,675 --> 00:01:18,710
- Určitým způsobem jsou i silnější...
- Nezkoušej mou trpělivost, Thore!

22
00:01:18,712 --> 00:01:21,913
- Porovnávat Asgard se...
- Omlouvám se, všeotče.

23
00:01:22,448 --> 00:01:24,216
........