1
00:00:56,120 --> 00:01:01,672
- A co příběh o nějakém králi?
- Ano, o králi, který měl krásnou
dceru. A o čarodějnici?

2
00:01:01,880 --> 00:01:07,512
Fantastické příběhy o králích
jsou u čtenářů velice oblíbené.

3
00:01:07,720 --> 00:01:11,759
A co kdybych se držel psaní
a vy vydávání?

4
00:01:11,960 --> 00:01:16,351
Já vím, že inspirace jen tak...

5
00:01:16,560 --> 00:01:19,870
Nepadá z nebe?

6
00:01:20,080 --> 00:01:24,358
To je ono! Přesně takové
inspirativní uvažování potřebujeme.

7
00:01:24,560 --> 00:01:29,714
Potřebuji novou pohádku, Collodi.
Čtenáři čekají, děti se ptají.

8
00:01:29,920 --> 00:01:34,516
Všechno bude v pořádku.
Vraťte se do Florencie.

9
00:01:34,720 --> 00:01:38,474
- A co mám říct dětem?
- Můžete jet.

10
00:01:38,680 --> 00:01:43,071
Mám skvělý příběh.
Nádherný příběh!

11
00:01:43,280 --> 00:01:46,590
Fantastický!

12
00:01:56,360 --> 00:01:59,875
Potřebuji nějaký příběh. A rychle.

13
00:02:02,440 --> 00:02:07,275
Proč jsem mu musel lhát?
Nemám vůbec nic.

14
00:02:21,320 --> 00:02:24,118
Notak tupče, vymysli něco.

15
00:02:29,680 --> 00:02:31,750
Haló?

16
00:02:33,360 --> 00:02:36,591
Dobrý den, je tu někdo?

17
00:02:38,320 --> 00:02:40,151
Haló?

18
00:02:46,880 --> 00:02:51,749
Pokud jste výběrčí daní, klidně se
posaďte. Nemám peníze.

19
00:02:51,960 --> 00:02:57,239
- Můžete si nabídnout pár hoblin.
- Ne. Hledám Geppa, truhláře.

20
00:03:02,160 --> 00:03:05,630
Jmenuji se Carlo Lorenzini,
alias Collodi.

21
00:03:05,840 --> 00:03:10,038
Mám rozviklaný psací stůl.
Pokaždé se málem svalím ze židle.

22
00:03:10,240 --> 00:03:14,392
........