1
00:00:45,499 --> 00:00:48,499
Madiba, počkaj!

2
00:01:02,000 --> 00:01:06,000
MANDELA
Long Walk to Freedom

3
00:01:17,440 --> 00:01:23,340
Každú noc sa mi sníva ten istý sen.

4
00:01:24,380 --> 00:01:28,480
Vraciam sa domov, do domu v Orlande.

5
00:01:29,120 --> 00:01:32,380
Všetko je tam ako kedysi.

6
00:01:39,030 --> 00:01:46,390
Sú tam všetci. Všetci tí,
ktorých som miloval najviac na svete.

7
00:01:50,410 --> 00:01:52,400
Vyzerajú spokojne.

8
00:01:53,340 --> 00:01:56,310
Žijú si svoje životy.

9
00:01:59,380 --> 00:02:02,470
Oni ma ale nevidia.

10
00:02:03,380 --> 00:02:05,510
Nikdy ma nevidia.

11
00:02:42,511 --> 00:02:45,511
Synovia národa Xhosa!

12
00:02:49,512 --> 00:02:52,512
Ako deti ste sa slobodne hrali,

13
00:02:54,513 --> 00:02:57,513
no vaša povinnosť vás neminie.

14
00:03:04,514 --> 00:03:07,514
Rozlúčte sa so svojím detstvom.

15
00:03:08,015 --> 00:03:11,015
Nastal čas, aby ste sa stali mužmi.

16
00:03:20,200 --> 00:03:29,240
Tvoja mladosť, tvoja povinnosť, tvoja sila,
nič z toho nepatrí len tebe.

17
00:03:31,370 --> 00:03:39,280
Sám si malý, ale tvoj národ je mocný.
Teraz choď.

18
00:03:39,450 --> 00:03:44,280
Už si muž. Tak odíď ako muž.

19
00:03:50,260 --> 00:03:56,390
Stal som sa mužom,
mužom so záväzkom voči svojmu ľudu.

20
00:03:57,400 --> 00:04:00,490
Otec mi dal meno Rolihlahla.

21
00:04:00,640 --> 00:04:03,060
"Ten, čo robí problémy. "

22
00:04:03,500 --> 00:04:06,370
Nechcel som robiť problémy.

23
00:04:06,510 --> 00:04:11,440
Chcel som, aby na mňa bola rodina hrdá.

24
00:04:39,340 --> 00:04:40,430
Ahoj, Nejin.
........