1
00:00:01,126 --> 00:00:02,502
DŘÍVE

2
00:00:02,502 --> 00:00:03,753
Lhal jsi mi... zase.

3
00:00:03,753 --> 00:00:06,256
A tak jsi mi vnutil,
abych se nechal

4
00:00:06,256 --> 00:00:08,425
posednout nějakým
šíleným andělem?

5
00:00:08,425 --> 00:00:09,426
A teď...

6
00:00:09,426 --> 00:00:11,219
Kevinova krev
je na mých rukou.

7
00:00:11,219 --> 00:00:12,387
Najdu Gadreela.

8
00:00:12,387 --> 00:00:13,805
A sejmu ho.

9
00:00:13,805 --> 00:00:15,932
- Ale udělám to sám.
- To má znamenat co?

10
00:00:15,932 --> 00:00:19,060
Lidé v mé blízkosti
končí mrtví... nebo hůř.

11
00:00:19,060 --> 00:00:20,729
Běž.

12
00:00:20,729 --> 00:00:22,439
Nebudu ti bránit.

13
00:00:23,273 --> 00:00:24,441
To je Kainovo znamení.

14
00:00:24,441 --> 00:00:25,900
Znamení a čepel
jsou jedno.

15
00:00:25,900 --> 00:00:29,112
To znamení ti můžu předat,
pokud po tom toužíš.

16
00:00:29,112 --> 00:00:31,531
Zavolal jsem příteli.
Garthovi.

17
00:00:31,531 --> 00:00:33,116
Dělá to, co my.
Svým způsobem.

18
00:00:33,116 --> 00:00:34,826
Přestaň se chovat jako idiot!

19
00:00:34,826 --> 00:00:36,119
Víš, co bude teď, že?

20
00:00:36,119 --> 00:00:37,454
Tohle je dobrý.

21
00:00:38,288 --> 00:00:40,707
Marmaduku, ty blázne!

22
00:00:41,624 --> 00:00:42,667
Kde je Garth?

23
00:00:42,667 --> 00:00:43,918
Na lovu, nebo u zubaře.
........