1
00:00:24,909 --> 00:00:36,109


2
00:00:55,900 --> 00:00:58,900
Bratře,před námi je dlouhá cesta.

3
00:00:58,925 --> 00:01:00,025
Šetři síly.

4
00:01:11,900 --> 00:01:15,200
- Xioye,co se děje?
- Bratře Tie,blíží se bouře.

5
00:01:15,925 --> 00:01:19,925
- Pojeďme zpět!
- Není tady poblíž nějaký úkryt?

6
00:01:19,950 --> 00:01:23,950
Před námi je jisté místo,ale je to
ve směru bouře.

7
00:01:23,975 --> 00:01:26,975
- Měli bychom se vrátit.
- Ne!

8
00:01:27,000 --> 00:01:31,000
Do setmění musíme být na základně.
Xioye,řekni to ostatním!

9
00:01:31,025 --> 00:01:33,225
Ano.

10
00:01:34,950 --> 00:01:40,950
Bratři,pohyb!
Bouře se blíží!

11
00:01:40,975 --> 00:01:42,975
Rychle!

12
00:01:43,900 --> 00:01:46,200
Pohyb!

13
00:02:01,800 --> 00:02:04,900
Nezastavujte!
Jednotko vpřed!

14
00:02:07,925 --> 00:02:12,125
7 ASSASSINS-2013

15
00:02:38,900 --> 00:02:42,900
- Tienyune!Koně jsou nervózní!
- Sesednout a zůstaňte pohromadě.

16
00:02:42,925 --> 00:02:45,225
Zůstaňte při sobě!

17
00:02:59,900 --> 00:03:02,400
Rychle,nezůstávejte pozadu!

18
00:03:17,176 --> 00:03:18,276
Tanglongu!

19
00:03:20,905 --> 00:03:23,905
Bratři,musíme podél toho útesu!

20
00:03:23,930 --> 00:03:25,930
Najděte nějakou cestu.

21
00:03:25,955 --> 00:03:31,955
Pojďme tudy.Za mnou.

22
00:04:49,900 --> 00:04:52,100
Ať žije Jeho Veličenstvo!

23
00:04:57,925 --> 00:05:00,925
Vaše Veličenstvo,obdrželi
jsme zprávu z Pekingu.
........