1
00:00:04,890 --> 00:00:06,630
<i>Dva američtí novináři
na volné noze</i>

2
00:00:07,010 --> 00:00:09,260
<i>byli zatčeni
syrskou armádou</i>

3
00:00:09,260 --> 00:00:12,150
<i>za "závažné prohřešky
vůči syrským občanům".</i>

4
00:00:12,270 --> 00:00:14,310
<i>Přijeli natáčet krvavou
občanskou válku</i>

5
00:00:14,320 --> 00:00:16,470
<i>a údajné válečné zločiny
spáchané syrskou armádou.</i>

6
00:00:16,470 --> 00:00:19,520
<i>Oba novináři vytrvale
tvrdí, že jsou nevinní.</i>

7
00:00:19,520 --> 00:00:22,360
<i>S narůstajícím napětím
mezi Sýrií a USA</i>

8
00:00:22,360 --> 00:00:24,410
<i>není překvapením,
že uvnitř syrské vlády</i>

9
00:00:24,410 --> 00:00:26,110
<i>narůstá počet lidí,</i>

10
00:00:26,110 --> 00:00:29,660
<i>kteří jsou pro okamžitou
popravu obou novinářů.</i>

11
00:00:29,660 --> 00:00:33,330
<i>Pokud popraví dva Američany
v mezinárodní televizi,</i>

12
00:00:33,340 --> 00:00:36,670
<i>překročí hranici, kterou nebude
moct Oválná pracovna ignorovat.</i>

13
00:00:36,670 --> 00:00:39,270
Zatáhnou nás do další války
na Blízkém východě.

14
00:00:39,270 --> 00:00:41,960
<i>Rusové se vyjádřili jasně.
Pokud podnikneme vojenský zásah,</i>

15
00:00:41,960 --> 00:00:43,780
<i>budou nuceni podpořit Sýrii.</i>

16
00:00:43,780 --> 00:00:46,500
<i>Všichni jsme byli svědky
podobných situací.</i>

17
00:00:46,500 --> 00:00:48,420
<i>Prezident se tomu chce vyhnout.</i>

18
00:00:48,420 --> 00:00:50,500
<i>Chci mít agenta
do rána na scéně.</i>

19
00:00:50,500 --> 00:00:51,770
Rozumím.

20
00:01:02,650 --> 00:01:05,270
Tady je zadržují. Ve vězení
bašské strany z dob Sovětů.

21
00:01:05,270 --> 00:01:08,740
Jo, ale nemůžu najít k tomu zařízení
žádné technické parametry.
........