1
00:00:00,000 --> 00:00:03,345
Film Europe
uvádí

2
00:00:43,238 --> 00:00:47,447
ANGELE A TONY

3
00:01:21,857 --> 00:01:23,427
V pořádku?

4
00:01:30,792 --> 00:01:32,225
Určitě je to on?

5
00:01:33,334 --> 00:01:36,167
Ve Francii to nebylo.
Dal mi to bratranec.

6
00:01:38,420 --> 00:01:41,287
Chtěla jsi Actionmana.
Tu ho máš

7
00:01:43,134 --> 00:01:44,817
Líbí se ti?

8
00:01:45,504 --> 00:01:46,823
Je divný...

9
00:01:47,647 --> 00:01:49,535
Je to Actionman ze Šanghaje.

10
00:01:50,400 --> 00:01:53,221
Je fajn! Není jak ostatní.

11
00:02:04,099 --> 00:02:05,566
Nechceš ho?

12
00:02:08,339 --> 00:02:09,715
Chci.

13
00:02:20,963 --> 00:02:22,658
- Dobrý den.
- Dobrý den.

14
00:02:25,623 --> 00:02:27,659
- Tony?
- Ne. Bohužel.

15
00:02:32,443 --> 00:02:34,126
Kávu.

16
00:02:53,601 --> 00:02:55,127
- Dobrý den.
- Dobrý den.

17
00:02:55,162 --> 00:02:59,292
- Hledám americký hřbitov, prosím.
- Ten je hned vedle. Mám tu mapku.

18
00:03:02,712 --> 00:03:05,772
- My jsme tady, vidíte?
- Ano.

19
00:03:06,397 --> 00:03:11,653
Pojedete nahoru
a na kruhovém objezdu se dáte doleva.

20
00:03:12,860 --> 00:03:15,579
- Na kruhovém objezdu.
- Je to asi dva kilometry.

21
00:03:21,937 --> 00:03:25,668
Hej! Líbí se ti?

22
00:03:27,928 --> 00:03:29,270
Ano.

23
00:03:32,517 --> 00:03:35,156
........