1
00:00:05,951 --> 00:00:07,953
Byl nebyl mladý muž,

2
00:00:08,079 --> 00:00:11,082
jenž se chtěl stát
nejlepším světovým lukostřelcem.

3
00:00:11,373 --> 00:00:14,418
Byla to jeho posedlost.

4
00:00:14,543 --> 00:00:18,422
Opustil ženu, domov a děti

5
00:00:18,506 --> 00:00:21,509
a vydal se na Blízký východ,
aby tam vyhledal Mistra.

6
00:00:48,494 --> 00:00:52,289
Musím na WC.
Proč je jich tu tak málo?

7
00:00:52,498 --> 00:00:57,336
-Mám strašně těsný kalhoty.
-Proč sis nekoupila volnější?

8
00:00:57,461 --> 00:01:00,172
-Mám dva páry.
-Pardon, dámy.

9
00:01:00,297 --> 00:01:03,259
Pro vás "single dámy".

10
00:01:03,384 --> 00:01:07,346
-Jak se odsud dostanu?
-Pronásledoval jste někdy ženu?

11
00:01:07,513 --> 00:01:09,598
No... Asi ne.

12
00:01:10,099 --> 00:01:13,185
-Neví.
-Pojďte s námi. Naučíme vás to.

13
00:01:14,395 --> 00:01:17,690
-Dámy, neutíkejte.
-Pojďte!

14
00:01:20,067 --> 00:01:21,777
On nás sleduje!

15
00:01:23,028 --> 00:01:25,364
-Co je to?
-Pas.

16
00:01:25,531 --> 00:01:30,619
-Co je to za divnou barvu?
-To je pas EU. Opálenej.

17
00:01:30,870 --> 00:01:32,663
Ukažte.

18
00:01:35,666 --> 00:01:37,585
Létající Fin.

19
00:01:37,793 --> 00:01:41,964
-Kde jste to koupil? Pojďte.
-Díky.

20
00:01:42,089 --> 00:01:47,928
Dobrý den. Pas.
Nevypadám jako kriminálník, ne?

21
00:01:50,431 --> 00:01:52,141
Díky.

22
00:01:52,725 --> 00:01:54,226
Díky.

........