1
00:00:09,425 --> 00:00:14,293
Pane Parrishi, sedíte před tímto
soudem a byl jste odsouzen

2
00:00:14,294 --> 00:00:16,711
z vraždy prvního stupně.

3
00:00:16,713 --> 00:00:20,148
<i>I přes hojnost důkazů proti vám</i>

4
00:00:20,150 --> 00:00:25,404
<i>jste neuznal svou vinu
ani neukázal žádnou lítost.</i>

5
00:00:25,406 --> 00:00:30,241
<i>Jednou vás bude soudit
vyšší síla. Ale dnes</i>

6
00:00:30,243 --> 00:00:33,044
<i>rozhodne o vašem
osudu tento soud.</i>

7
00:00:33,546 --> 00:00:37,866
<i>Justiční systém se vás
snažil všemi způsoby napravit,</i>

8
00:00:37,868 --> 00:00:42,153
<i>ale vy jste jen dokázal,
že vás nelze spasit.</i>

9
00:00:42,255 --> 00:00:45,506
<i>A i když to není poprvé,
co půjdete do vězení,</i>

10
00:00:46,076 --> 00:00:48,376
<i>ujistím se,
že to bude naposledy.</i>

11
00:00:49,664 --> 00:00:52,547
<i>Rozsudek tohoto soudu zní tak,</i>

12
00:00:52,549 --> 00:00:55,317
<i>že za vraždu prvního stupně</i>

13
00:00:55,319 --> 00:00:58,620
<i>budete uvězněn
do konce svého pozemského života.</i>

14
00:01:26,489 --> 00:01:30,489
Hawaii Five-0 4x14 - Na hala a ka makua
Přeložila channina

15
00:02:02,451 --> 00:02:04,369
Za co tu jsi?

16
00:02:05,555 --> 00:02:06,871
Ty to nevíš?

17
00:02:06,873 --> 00:02:09,574
Pane Williamsi,
ředitelka Fisková vás přijme.

18
00:02:09,576 --> 00:02:11,110
Děkuju.

19
00:02:12,012 --> 00:02:14,445
Doufám, že utečeš
trestu, kámo, dobře?

20
00:02:14,447 --> 00:02:16,648
Bradu vzhůru.

21
00:02:16,750 --> 00:02:20,084
Školní kodex chování vyžaduje,
aby se student choval

22
00:02:20,086 --> 00:02:23,254
bezpečně a zodpovědně a respektoval
........