1
00:00:04,421 --> 00:00:09,593
Dům Batiátů padl.

2
00:00:10,427 --> 00:00:16,725
Po mnoho týdnů Spartakus a uprchlí
gladiátoři terorizují Kápuu.

3
00:00:17,809 --> 00:00:27,361
Seppius, mladý Říman, vysílá své žoldáky,
aby se jim postavili...

4
00:02:49,837 --> 00:02:52,089
Není už mrtvej?

5
00:02:56,718 --> 00:02:58,637
Agrone.

6
00:03:01,390 --> 00:03:04,852
Zásoby. Rychle.
Berte všechno, co má cenu.

7
00:03:19,867 --> 00:03:22,536
Spartaku.
Chceš ho nechat nahatýho?

8
00:03:23,620 --> 00:03:29,126
Ne. Chci poslat zprávu.
Starýmu příteli.

9
00:03:36,800 --> 00:03:40,929
SPARTAKUS: POMSTA

10
00:03:42,598 --> 00:03:45,058
1. část: Uprchlík

11
00:03:50,022 --> 00:03:54,318
To byla od Pompeia hloupost,
přít se se Sertoriem bez podpory.

12
00:03:55,027 --> 00:03:58,447
Už jsi zažil, aby Pompeius
napřed přemýšlel a pak jednal?

13
00:03:59,239 --> 00:04:02,159
I když je skoro dospělý,
chová jako řeznický učeň.

14
00:04:02,868 --> 00:04:06,663
Kde mládí nestačí...
může zvítězit zkušenost.

15
00:04:07,289 --> 00:04:09,791
Řím ztratí celou Hispánii,

16
00:04:10,000 --> 00:04:12,669
když Pompeiovy jednotky
neporazí renegáta.

17
00:04:12,961 --> 00:04:15,797
A kdo by vedl takové vojsko
vstříc slavnému vítězství?

18
00:04:15,964 --> 00:04:17,799
Že by čerstvě ustavený prétor?

19
00:04:18,050 --> 00:04:20,469
Sloužím republice, Marcu.

20
00:04:20,719 --> 00:04:24,515
Půjdu proti všem jejím nepřátelům,
pokud dostanu rozkaz.

21
00:04:27,392 --> 00:04:30,729
Oděv prétora
ještě nestačil ani ušpinit,

22
00:04:30,938 --> 00:04:34,024
a už mluví o válce a slávě.
........