1
00:01:13,783 --> 00:01:16,383
NÁVOD NENÍ PŘIBALEN

2
00:01:23,793 --> 00:01:25,670
Můj táta říkával, že strach..

3
00:01:25,837 --> 00:01:29,841
Je jako stvoření v přírodě,
které je možné zkrotit.

4
00:01:30,592 --> 00:01:32,677
Stvoření? Které?

5
00:01:33,178 --> 00:01:34,262
Například...

6
00:01:34,512 --> 00:01:35,680
vlk.

7
00:01:36,347 --> 00:01:38,808
- Proč vlk?
- Protože, jestli vlk...

8
00:01:39,184 --> 00:01:41,853
vidí tvůj strach,
tak na tebe zaútočí.

9
00:01:42,353 --> 00:01:44,147
Musíš se na něj upřeně dívat...

10
00:01:44,647 --> 00:01:48,318
naučit se, jak ho zkrotit,
a vyděsit ho.

11
00:01:56,951 --> 00:02:00,538
Říká se, že jsou velké a malé obavy.

12
00:02:00,705 --> 00:02:02,999
Vydrž synu.
Všechno je v pořádku.

13
00:02:03,374 --> 00:02:06,711
Proto ti budu říkat Valentin.
Protože jsi tak statečný.

14
00:02:11,007 --> 00:02:12,884
Tati, prosím, pusť mě odsud!
Tati.

15
00:02:13,051 --> 00:02:15,970
Jenže můj táta nebyl připraven
pro obavy na tomto světě.

16
00:02:16,346 --> 00:02:19,808
Vydrž to, kámo.
Už bude skoro půlnoc.

17
00:02:19,974 --> 00:02:23,228
Přemož ten strach synu.
Vše bude ok.

18
00:02:23,520 --> 00:02:24,646
Pamatuj...

19
00:02:27,232 --> 00:02:30,068
Také mi připravil strach
z posmrtného života.

20
00:02:30,235 --> 00:02:33,154
Prosím, tati! Pusť mě už, tati!

21
00:02:40,495 --> 00:02:43,289
Pojď sem.
Jsi tak statečný synu!

22
00:02:43,498 --> 00:02:46,167
Blahopřeji! Co se stalo?

........