1
00:00:34,358 --> 00:00:38,031
<i>Dlouho před zrozením
světla tu byla temnota.</i>

2
00:00:38,980 --> 00:00:43,031
<i>A z té temnoty
vzešli temní elfové.</i>

3
00:00:44,929 --> 00:00:48,731
<i>Před tisíciletími se
nejnelítostnější z nich, Malekith,</i>

4
00:00:48,831 --> 00:00:53,631
<i>snažil proměnit
náš vesmír zpět ve věčnou noc.</i>

5
00:00:56,111 --> 00:01:00,131
<i>Takové zlo bylo možné
uskutečnit pomocí Aetheru.</i>

6
00:01:00,979 --> 00:01:04,431
<i>Prastaré síly nekonečné zkázy.</i>

7
00:01:08,031 --> 00:01:11,336
Malekithe,
je tu armáda Asgardu.

8
00:01:19,421 --> 00:01:23,331
<i>Vznešená armáda Asgardu vedená
mým otcem králem Borem</i>

9
00:01:23,431 --> 00:01:26,831
<i>vedla válku
proti těmto stvořením.</i>

10
00:01:37,631 --> 00:01:40,031
Vyšlete zatracené!

11
00:01:56,615 --> 00:01:59,531
<i>Když se k sobě
přiblížilo devět světů,</i>

12
00:01:59,631 --> 00:02:03,531
<i>Malekith mohl
konečně použít Aether.</i>

13
00:02:22,138 --> 00:02:24,934
<i>Asgard vyrval tuto
zbraň z jeho spárů.</i>

14
00:02:26,499 --> 00:02:29,481
<i>Bez ní temní elfové padli.</i>

15
00:02:43,483 --> 00:02:48,631
<i>Malekith ve ztracené
bitvě obětoval své lidi,</i>

16
00:02:48,831 --> 00:02:53,131
<i>v zoufalém pokusu způsobit
co největší ztráty armádě Asgardu.</i>

17
00:02:55,250 --> 00:03:01,240
Jejich smrt nám zajistí přežití.
Válka ještě neskončila.

18
00:03:08,897 --> 00:03:13,821
<i>Malekith byl přemožen
a Aether zničen.</i>

19
00:03:15,410 --> 00:03:18,031
<i>Nebo jsme tomu
aspoň měli věřit.</i>

20
00:03:18,857 --> 00:03:22,431
Pane, Aether, máme ho zničit?

21
00:03:23,028 --> 00:03:27,231
Kéž bychom mohli.
Jeho síla je příliš mocná.
........