1
00:00:00,164 --> 00:00:01,861
V předchozích dílech...

2
00:00:01,861 --> 00:00:03,261
<i>Co se stalo?</i>

3
00:00:03,381 --> 00:00:04,442
<i>Nic.</i>

4
00:00:04,481 --> 00:00:06,460
<i>Tohle není boxovací ring.
Tohle je škola.</i>

5
00:00:06,499 --> 00:00:09,181
<i>Proč jsi nikdy nebyla těhotná?
Vždycky jsi chtěla děti.</i>

6
00:00:09,213 --> 00:00:10,511
<i>A taky je mám.</i>

7
00:00:10,542 --> 00:00:12,294
<i>Mohla bys se mnou projít repliky?</i>

8
00:00:13,764 --> 00:00:15,578
<i>Jesus mi ty prášky nedal.</i>

9
00:00:15,610 --> 00:00:17,142
<i>To Mariana mi je prodala.</i>

10
00:00:17,190 --> 00:00:19,552
<i>Kelsey všechno řekla ředitelce Sanchez.</i>

11
00:00:19,575 --> 00:00:20,795
<i>Jsi suspendovaná.</i>

12
00:00:20,915 --> 00:00:23,618
<i>To neznamená,
že můžeš kdykoliv opustit dům,</i>

13
00:00:23,634 --> 00:00:24,932
<i>aby jsi byla se svým přítelem.</i>

14
00:00:24,979 --> 00:00:26,819
<i>To je soudní příkaz.</i>

15
00:00:26,854 --> 00:00:28,955
<i>Nesmíš se ke Callie
přiblížit na 30 metrů,</i>

16
00:00:28,989 --> 00:00:31,024
<i>- nebo tě zatknou.
- Program pro nezávisle žijící.</i>

17
00:00:31,058 --> 00:00:32,859
<i>Daj ti byt.</i>

18
00:00:32,893 --> 00:00:35,828
<i>Tohle si vezmu.</i>

19
00:00:36,094 --> 00:00:38,259
<i>- Kdy se znovu uvidíme?
- Mezi náma je konec.</i>

20
00:00:59,722 --> 00:01:03,491
<i>Prosím, zanechte zprávu.</i>

21
00:01:03,526 --> 00:01:06,628
Ahoj, to jsem já.
Zase.

22
00:01:06,662 --> 00:01:08,763
Já ne..

23
00:01:08,797 --> 00:01:12,600
Něco se stalo?
Jsi v pořádku?

........