1
00:00:00,067 --> 00:00:01,513
V predchádzajúcich častiach

2
00:00:01,768 --> 00:00:03,603
Ako dlho viete že máte tumor?

3
00:00:05,605 --> 00:00:08,322
- Si zdrogovaná?
- Mala som migrénu, tak som si...

4
00:00:08,324 --> 00:00:10,741
Klameš, pokiaľ si si nevzala celú
fľašu.

5
00:00:10,743 --> 00:00:13,778
Nechcem sa stať jednou z nich.

6
00:00:13,780 --> 00:00:18,616
Viem čo žiadam.
Ďakujem.

7
00:00:18,618 --> 00:00:21,786
- Koľko má času?
- Strávte s ním posledné chvíľky.

8
00:00:21,788 --> 00:00:24,488
Halucinácie sú jedným
zo symptómov.

9
00:00:26,509 --> 00:00:28,626
Toto nebola nejaká
zasraná nehoda.

10
00:00:28,628 --> 00:00:30,380
Mám odpoveď na
tvoju správu.

11
00:01:27,653 --> 00:01:29,770
Prepáč Doreen.

12
00:01:29,772 --> 00:01:32,740
Bojovali sme

13
00:01:32,742 --> 00:01:37,078
zo siedmimi nákazami

14
00:01:37,080 --> 00:01:39,246
a vždy som si myslel
že ja nás vediem.

15
00:01:41,450 --> 00:01:44,735
A ukázalo sa že to ty
si ma tlačila dopredu.

16
00:01:52,260 --> 00:01:54,428
Našli ste Balleserosa?

17
00:01:54,430 --> 00:01:56,246
Zatiaľ nie.

18
00:01:59,301 --> 00:02:02,553
Doreenina vražda nebola
náhoda.

19
00:02:02,555 --> 00:02:06,557
- Nie som si istý či chápem.
- Chápete to veľmi dobre.

20
00:02:06,559 --> 00:02:09,393
Ale radšej vám to
vysvetlím:

21
00:02:09,395 --> 00:02:12,780
Čokoľvek mal Balleseros za lubom
týkalo sa to vírusu.

22
00:02:12,782 --> 00:02:14,899
Ak sa chcete tváriť
........