1
00:00:00,067 --> 00:00:01,513
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:01,768 --> 00:00:03,603
Jak dlouho už víte
o svém nádoru?

3
00:00:05,605 --> 00:00:06,713
Jsi sjetá?

4
00:00:06,713 --> 00:00:08,323
Měla jsem migrénu,
tak jsem si vzala...

5
00:00:08,324 --> 00:00:10,741
Lžeš. Jestli sis
nevzala celou lahvičku.

6
00:00:10,743 --> 00:00:13,778
Nechci, abych byla jako oni.

7
00:00:13,780 --> 00:00:16,516
Víte, o co váš žádám.

8
00:00:16,516 --> 00:00:18,016
Děkuji vám.

9
00:00:18,618 --> 00:00:21,786
- Kolik času mu zbývá?
- Využijte čas, který má.

10
00:00:21,788 --> 00:00:24,488
Jedním z příznaků infekce
jsou halucinace.

11
00:00:26,509 --> 00:00:28,626
To nebyla žádná nehoda!

12
00:00:28,628 --> 00:00:30,380
Mám pro tebe
odpověď na tu zprávu!

13
00:00:41,380 --> 00:00:44,380
DEN 6

14
00:01:27,653 --> 00:01:29,770
Promiň mi to, Doreen.

15
00:01:29,772 --> 00:01:32,740
Zvládli jsme spolu

16
00:01:32,742 --> 00:01:37,078
sedm epidemií.

17
00:01:37,080 --> 00:01:39,246
A já si vždycky myslel,
že to já vedu tebe.

18
00:01:41,450 --> 00:01:44,735
Ale ukázalo se,
že to tys mě hnala kupředu.

19
00:01:52,260 --> 00:01:54,428
Našel jste Ballesera?

20
00:01:54,430 --> 00:01:56,246
Zatím ne.

21
00:01:59,301 --> 00:02:02,553
Doreenina vražda nebyla náhoda.

22
00:02:02,555 --> 00:02:06,557
- Nejsem si jistý, že vás chápu.
- Chápete mě až moc dobře.

23
00:02:06,559 --> 00:02:09,393
Tak já vám to řeknu polopatě.
........