1
00:00:01,356 --> 00:00:03,557
Čo pôjde ďalej na hromadu hračiek?
Hess nákladiak.

2
00:00:03,591 --> 00:00:06,259
- Nechať alebo vyhodiť?
- Neviem. Trúba mu funguje?

3
00:00:06,293 --> 00:00:10,029
Oh, tak to si necháme.

4
00:00:10,063 --> 00:00:13,799
- Figúrka Alberta Einsteina.
- Ooh, to je ťažké. Potras ho.

5
00:00:13,834 --> 00:00:16,636
Počkaj, čo to hovorím?

6
00:00:16,670 --> 00:00:18,671
- Áno. Sorry, Al.
- Yep.

7
00:00:18,705 --> 00:00:22,975
- Vyhodiť.
- Oh! Mr. Fluffles!

8
00:00:23,010 --> 00:00:25,110
Pamätáš sa na toto?
Kedysi to bolo Ianove.

9
00:00:25,145 --> 00:00:27,478
A potom to dal Eve,
keď bola malá.

10
00:00:27,513 --> 00:00:29,380
- Vždy to okusovala.
- A potom to dala Grahamovi,

11
00:00:29,415 --> 00:00:31,583
pretože to bola "tvadícia."

12
00:00:31,617 --> 00:00:37,522
- Je v ňom veľa spomienok.
- A veľa bacilov. Prepáč, Fluffles.

13
00:00:37,557 --> 00:00:40,559
Nuž, myslím, že tu sme skončili.

14
00:00:40,593 --> 00:00:44,394
To sme mu všetko kúpili mi?
Nemal by nás mať radšej?

15
00:00:44,429 --> 00:00:45,996
S mnohými hračkami sa nehral už roky.

16
00:00:46,031 --> 00:00:48,804
Ani si nevšimne, že je niečo preč.

17
00:01:00,778 --> 00:01:02,845
Kde sú moje veci?!

18
00:01:02,880 --> 00:01:06,015
Pohyb, pohyb, pohyb!
Choď, choď, choď, choď!

19
00:01:08,799 --> 00:01:11,307
<b>1x09 - Homecoming</b>

20
00:01:12,293 --> 00:01:16,177
made by rockerka

21
00:01:22,233 --> 00:01:23,567
Obliekol si si tepláky?

22
00:01:23,601 --> 00:01:26,069
- Ako si vedela?
- Počula som, že ideš už od konca chodby.

........