1
00:00:00,007 --> 00:00:05,307
www.neXtWeek.cz
www.facebook.com/NeXtWeek.cz uvádí

2
00:00:05,572 --> 00:00:07,006
<i>Urca de Lima,</i>

3
00:00:07,074 --> 00:00:10,009
Největší španělská galeona
s americkým zlatem.

4
00:00:10,077 --> 00:00:13,212
Z deníku byla vytržena stránka
s cestovním plánem Urcy.

5
00:00:13,280 --> 00:00:15,081
Zatkněte je.

6
00:00:20,721 --> 00:00:22,154
Cestovní plán je tady na ostrově.

7
00:00:22,222 --> 00:00:24,757
Ten, který ho ukradl,
mi nabídl, že mi ho prodá.

8
00:00:24,825 --> 00:00:26,826
5 000 pesos v perlách.

9
00:00:26,894 --> 00:00:29,528
- Hned jak dostanu zaplaceno, odjedeme.
- Odejdi se mnou.

10
00:00:29,596 --> 00:00:32,298
Celý život jsem se tady
snažila něco vybudovat.

11
00:00:32,366 --> 00:00:34,567
Jestli si na mě ještě někdy
něco zkusíš před mojí posádkou,

12
00:00:34,635 --> 00:00:36,302
tak zapomenu, že jsem tě miloval.

13
00:00:36,370 --> 00:00:38,070
Tu stránku nemáš.
Nelži mi!

14
00:00:41,541 --> 00:00:43,409
- Kde je ta stránka?
- Díváte se na ni.

15
00:00:43,477 --> 00:00:46,612
Musel jsem učinit drastická opatření.
Váš cestovní plán mám tady.

16
00:00:54,608 --> 00:02:24,580
Překlad: DENERICK, lesator
www.neXtWeek.cz
www.facebook.com/neXtWeek.cz

17
00:03:28,742 --> 00:03:30,843
Všude mi tady trousíš krev.

18
00:03:36,483 --> 00:03:40,486
Ten, kdo ti to vázal,
musel být slepý nebo opilý.

19
00:03:40,554 --> 00:03:41,854
Myslím, že oboje.

20
00:03:44,991 --> 00:03:46,892
Můj bože.

21
00:03:52,032 --> 00:03:54,333
Mohl jsi mi o tom včera říct.

22
00:03:57,037 --> 00:03:58,838
Není to tak hrozné, jak se zdá.
........