1
00:01:50,810 --> 00:01:55,713
Predloha: Son Gwang-Soo

2
00:02:40,693 --> 00:02:45,756
Réžia: Bong Man-Dae

3
00:03:16,496 --> 00:03:26,565
CINDERELLA

4
00:03:42,589 --> 00:03:46,150
Veľmi sa bojím.

5
00:03:49,495 --> 00:03:53,454
Keď sa zobudíš, budeš oveľa krajšia.

6
00:04:01,908 --> 00:04:03,170
Hej...

7
00:04:04,210 --> 00:04:06,371
Počkám von.

8
00:04:06,512 --> 00:04:10,039
Nechoď. Ostaň so mnou.

9
00:04:12,085 --> 00:04:15,452
Na krásu treba mať odvahu.

10
00:04:15,888 --> 00:04:17,947
Uvoľni sa, dobre?

11
00:04:19,993 --> 00:04:21,255
Hyun-su!

12
00:04:35,008 --> 00:04:37,476
Je to OK, budem v poriadku.

13
00:05:04,203 --> 00:05:07,270
To už na mňa neplatí.

14
00:05:09,609 --> 00:05:11,672
Ale zahrať si to mohla.

15
00:05:14,514 --> 00:05:16,277
Skús to zas a zahrám.

16
00:05:16,416 --> 00:05:18,950
Zabudni na to. S tebou nie je zábava.

17
00:05:18,985 --> 00:05:22,352
Čože? Pozor na jazyk,

18
00:05:22,689 --> 00:05:25,453
lebo ti zašijem ústa.
Dávaj si na ne pozor.

19
00:05:26,092 --> 00:05:29,357
Chceš mi zašiť ústa?
Len do toho.

20
00:05:29,495 --> 00:05:31,759
Udám ťa za týranie detí.

21
00:05:32,198 --> 00:05:36,157
Hráš formu, čo?
Bože, tak sa bojím!

22
00:05:39,405 --> 00:05:40,565
Prosím.

23
00:05:41,007 --> 00:05:44,067
- Sme pripravení.
- Dobre.

24
00:06:44,904 --> 00:06:47,372
Neboj sa, Su-kyung.

........