1
00:00:33,460 --> 00:00:35,748
Nevylézej z té vany! Julie!

2
00:00:35,962 --> 00:00:37,242
Julie!

3
00:00:37,505 --> 00:00:40,542
Julie Christino Ubriaccová!

4
00:00:42,427 --> 00:00:44,550
Roznášíš pěnu
po celém bytě.

5
00:00:44,804 --> 00:00:47,426
Pojď sem. Kde jsi?

6
00:00:47,724 --> 00:00:50,808
Nechci si čistit zuby.
Čistil jsem si je v sobotu.

7
00:00:51,060 --> 00:00:53,682
Porostou ti v puse rostliny.

8
00:01:05,617 --> 00:01:07,241
Zlato?

9
00:01:07,494 --> 00:01:09,533
Jsi v pořádku?

10
00:01:14,793 --> 00:01:18,078
Proto neběháme po bytě
mokří.

11
00:01:20,882 --> 00:01:24,049
Nechci do postele.

12
00:01:24,302 --> 00:01:28,086
- Musíš do postele.
- Už jsem spal včera.

13
00:01:28,348 --> 00:01:30,839
Kolikrát týdně musím
chodit spát?

14
00:01:31,100 --> 00:01:35,394
Byla jednou jedna princezna
a ta se stala královnou. Konec.

15
00:01:35,605 --> 00:01:37,265
To není pohádka.

16
00:01:37,524 --> 00:01:40,394
Už je pozdě. Dobrou noc.

17
00:01:40,777 --> 00:01:43,315
- Výměna partnerů.
- Už se těším.

18
00:01:43,530 --> 00:01:45,238
Tati, řekni mi pohádku.

19
00:01:45,490 --> 00:01:47,482
Dvě jeptišky šly do baru...

20
00:01:47,700 --> 00:01:49,907
- Jamesi!
- Co je?

21
00:01:50,161 --> 00:01:51,359
Panebože.

22
00:01:51,621 --> 00:01:54,575
- Lampičku!
- Lampičku!

23
00:01:56,209 --> 00:01:58,332
Sakra! Zlato,
........