1
00:00:08,251 --> 00:00:12,903
Přesně před sedmi lety, Lonnie.
Přesně. Před sedmi lety!

2
00:00:13,486 --> 00:00:16,855
Bylo by mu 15!
Ale ty jsi toho kluka zavraždil.

3
00:00:16,975 --> 00:00:19,818
- Zařídím zákaz přiblížení se.
- Jednou ti k němu dám důvod!

4
00:00:19,938 --> 00:00:22,269
Tobě a tvýmu zvrácenýmu synovi.

5
00:00:27,415 --> 00:00:32,004
- Pro Kristovy rány. Teď už nás
i pronásleduješ? - Bavíš se, Lonnie? Co?

6
00:00:32,905 --> 00:00:35,062
Život je skvělá věc, viď?

7
00:00:35,186 --> 00:00:38,367
- K mé rodině se nesmíš přiblížit
na 30 metrů. - Nešahej na mě. Ne. ne.

8
00:00:38,487 --> 00:00:40,386
Koukej odtud vypadnout...

9
00:00:44,847 --> 00:00:48,621
Všichni dobře víte,
co provedl. Je mi z vás zle.

10
00:00:53,562 --> 00:00:56,333
A takhle k nám jednou přes celý
dvůr dojde jeden spoluvězeň.

11
00:00:56,453 --> 00:01:01,389
Úplně vysmaženej z péčka
nebo něčeho. A řekne: Kuřecí koláč.

12
00:01:01,509 --> 00:01:05,187
Jako bych já měl vědět, co to je, že jo?
Můj kámoš se na něj podívá

13
00:01:05,307 --> 00:01:09,076
ukáže zpátky do bloku
a řekne: Tamtudy.

14
00:01:09,196 --> 00:01:14,870
Bylo jedno, na čem jel.
Prostě se otočil a odkvaltoval, chápete?

15
00:01:15,666 --> 00:01:17,885
Hele, J., mám nějaké novinky.

16
00:01:19,522 --> 00:01:23,672
Musel jsem zatahat za pár nitek,
ale získal jsi práci u Veřejné dopravy.

17
00:01:23,979 --> 00:01:27,132
Tam posílají zaměstnanci města
své příbuzné budižkničemy.

18
00:01:27,252 --> 00:01:29,752
Je to taky práce.
A pomůže ti postavit se na nohy.

19
00:01:29,872 --> 00:01:32,922
Víš, že každým dnem zníš
víc a víc jako on, že jo?

20
00:01:33,552 --> 00:01:35,178
Začínáš v pondělí.

21
00:01:40,213 --> 00:01:42,019
Fajn, táto, jasnačka.

22
........