1
00:01:06,680 --> 00:01:10,640
Planéta, na ktorej žijeme,
je v stave neustálej zmeny.

2
00:01:11,920 --> 00:01:16,480
Z trhlín na jej povrchu ustavične
vyteká roztavená hornina.

3
00:01:34,960 --> 00:01:39,440
Sily, ktoré ženú lávu k povrchu,
sú taktiež príčinou pohybu

4
00:01:39,520 --> 00:01:44,640
kontinentov po zemeguli, milimeter
po milimetri po tisíce rokov.

5
00:01:45,360 --> 00:01:49,480
Keď sa zrazia, poprehýbané
horniny sú vytlačené

6
00:01:49,560 --> 00:01:52,160
do veľkých horských pásem.

7
00:01:54,360 --> 00:01:58,920
Avšak ako sa dvíhajú, rovnako
sa aj znižujú pôsobením ľadu,

8
00:01:59,000 --> 00:02:01,320
snehu a tečúcej vody.

9
00:02:06,640 --> 00:02:12,480
Na póloch, kde slnečné lúče dopadajú
na zem iba šikmo, vládne mrazivý chlad.

10
00:02:12,760 --> 00:02:17,560
Ľadovce si tu razia cestu krajinou,
vyrezávajú hlboké údolia

11
00:02:17,640 --> 00:02:19,480
a tečú nadol do mora.

12
00:02:47,480 --> 00:02:52,480
Na rovníku, kde slnečné lúče dopadajú
na zem kolmo, sa zem pečie v horúčave.

13
00:02:53,120 --> 00:02:56,520
Po stáročia sa množstvo zrážok menilo.

14
00:02:56,880 --> 00:03:00,600
Keď zrážky zoslabli, lesy ubudli

15
00:03:00,680 --> 00:03:02,360
a boli nahradené stepami.

16
00:03:04,200 --> 00:03:08,400
A kde vyschli aj stepi,
tam sa zmenili na púšte.

17
00:03:22,440 --> 00:03:25,800
Počas všetkých týchto zmien
sa vyvíjali živé tvory

18
00:03:25,960 --> 00:03:29,840
rýchlosťou, ktorá zodpovedala
rýchlosti zmien krajiny.

19
00:03:36,080 --> 00:03:40,560
V horúcich púšťach sa u živočíchov
vyvinul spôsob života v teplotách
podobných ako v peci

20
00:03:40,760 --> 00:03:43,400
bez žiadneho prijímania tekutín.

21
00:04:04,080 --> 00:04:08,360
V chladných púšťach okolo pólov,
si iným tvorom so schopnosťou

22
........