1
00:00:00,832 --> 00:00:07,225
V polovině 19. století skupina mladých
mužů zformovala a napadla současné umění.

2
00:00:07,309 --> 00:00:10,083
Bratrstvo Prerafaelitů bylo inspirováno
reálným světem kolem nich,

3
00:00:10,153 --> 00:00:12,222
ještě nápaditějším v jejich umění.

4
00:00:12,280 --> 00:00:17,199
Tento příběh je založen na jejich životech
a láskách, následovaný tvořivým duchem.

5
00:00:27,745 --> 00:00:31,571
Lizzie má štěstí
s nevyzpytatelným Ruskinem,

6
00:00:31,606 --> 00:00:35,411
navíc jí zaplatí za jakýkoliv obraz,
který dokončí.

7
00:00:36,397 --> 00:00:39,727
Což je zatím přesně... žádný.

8
00:00:41,571 --> 00:00:45,363
- Drobné si nechte. Nechte si všechno.
- Moc vám děkuji, pane.

9
00:00:47,007 --> 00:00:49,227
Lizzie se obléká jako královna

10
00:00:49,262 --> 00:00:53,792
a dokonce i Gabriel je tak báječný,
jak jsem to nikdy nepovažoval za možné.

11
00:00:55,925 --> 00:01:02,099
A my ostatní jdeme v jejich stopách,
ačkoliv někteří jsou šťastnější než jiní.

12
00:01:02,462 --> 00:01:04,983
A já? Je to lepší než kdy dřív,

13
00:01:05,017 --> 00:01:09,177
ale žiju si nad poměry, abych
udržel s Bratrstvem krok.

14
00:01:13,980 --> 00:01:16,811
Mohl bych se od nich odpojit,

15
00:01:16,846 --> 00:01:22,053
ale jediné články, které můžu
prodat, jsou o jejich slavných životech.

16
00:01:22,900 --> 00:01:27,380
A nikdo není více oslněn penězi
než revolucionáři.

17
00:01:27,420 --> 00:01:29,820
Utráceli peníze, když je neměli,

18
00:01:29,860 --> 00:01:33,291
a teď, když je mají,
utrácejí ještě víc.

19
00:01:40,260 --> 00:01:42,420
Nic neřeknu. Protože
jsi v rozpacích.

20
00:01:42,460 --> 00:01:45,481
Vím, že mě žádáš, abych
se nad tou odpovědí rozhořčil.

21
00:01:45,527 --> 00:01:47,460
No tak, proč by měl být
Johnny pobouřený?

22
........