1
00:02:03,629 --> 00:02:08,375
''Před šesti lety,
ráno 20. května 1927,

2
00:02:08,551 --> 00:02:11,836
jsem tvrdě spal,
když mi začal u postele zvonit telefon.

3
00:02:12,013 --> 00:02:14,682
Podíval jsem se na budík.
Bylo skoro pět.

4
00:02:14,849 --> 00:02:17,684
Věděl jsem, že na celém světě
jen jediný člověk

5
00:02:17,852 --> 00:02:19,595
mi může v takovou dobu volat.

6
00:02:19,770 --> 00:02:22,557
Zvedl jsem sluchátko
a věděl jsem, že mám pravdu.

7
00:02:22,732 --> 00:02:26,065
'Haló,' řekl jsem.
Na lince byl slyšet poměrně silný hluk.

8
00:02:26,235 --> 00:02:28,144
'Aarone, tady Charles Lindbergh.

9
00:02:28,321 --> 00:02:31,156
Volám ti z Rooseveltova letiště
na Long lslandu.

10
00:02:31,324 --> 00:02:34,111
Děláme zkoušky motorů.'
'To nic,' řekl jsem.

11
00:02:34,285 --> 00:02:36,906
'Co pro tebe můžu udělat?'
'No,' řekl,

12
00:02:37,079 --> 00:02:40,413
'vzpomínáš si na ten let
přes Atlantik?'

13
00:02:40,583 --> 00:02:42,575
Odpověděl jsem, že ano.

14
00:02:42,752 --> 00:02:46,085
Kdysi mi o tom povídal a musel jsem
přísahat, že to nikomu neřeknu.

15
00:02:46,255 --> 00:02:48,414
'Situace se má následovně,' řekl.

16
00:02:48,591 --> 00:02:52,968
'Jde o to, že za pár hodin vyrážím,
asi za deset osm.

17
00:02:53,137 --> 00:02:56,387
'Chtěl jsem se tě zeptat na jídlo.'
'Na jídlo?' zeptal jsem se.

18
00:02:56,557 --> 00:03:00,685
'Ano,' odpověděl. 'Očekávám, že let
potrvá zhruba 34 hodin,

19
00:03:00,853 --> 00:03:04,020
a chci slyšet tvůj názor,
co si mám vzít s sebou za jídlo.'

20
00:03:04,190 --> 00:03:07,440
'No,' řekl jsem, 'určitě by sis mohl
vzít sendvič se sýrem.

21
00:03:07,610 --> 00:03:10,730
A nezapomeň na hořčici.'

........