1
00:00:34,600 --> 00:00:38,000
Podle skutečné události

2
00:00:40,466 --> 00:00:43,897
Jdi do prdele,
zkurvysynu. Bastarde!

3
00:00:44,051 --> 00:00:45,640
Hospodin je můj pastýř.
Nebudu mít nedostatku.

4
00:00:45,675 --> 00:00:47,230
Posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé.

5
00:00:47,334 --> 00:00:48,822
Buď vůle tvá, ty zmrde!

6
00:00:49,049 --> 00:00:52,422
Dej nám tento den náš denní chléb, tak,
jako my odpouštíme těm, kteří se proti nám provinili.

7
00:00:52,752 --> 00:00:54,385
Ježíši, Ježíši Nazaretský.

8
00:00:54,713 --> 00:00:56,939
Ježíši, Ježíši Nazaretský.
Jdi k čertu. Jdi k čertu. Jdi k čertu.

9
00:00:56,974 --> 00:00:59,433
K čertu! K čertu! K čertu!
K čertu! K čertu! K čertu!

10
00:01:00,419 --> 00:01:03,127
Jime, snad nechceš strávit celý den
poleháváním v posteli, že ne?

11
00:01:03,162 --> 00:01:06,288
Mami, už jsem vzhůru.
Praštěný budík zase spustil.

12
00:01:06,323 --> 00:01:09,551
Dobře, tak zatáhní žaluzie.
Nedívej se na ni a neposlouchej ji.

13
00:01:09,712 --> 00:01:10,494
Copak to jde?

14
00:01:11,213 --> 00:01:13,230
Ježíši Nazaretský.

15
00:01:13,265 --> 00:01:15,389
Marie, ta děvka.
Marie, ta potvora.

16
00:01:15,424 --> 00:01:17,164
Ta potvora.
Otče náš, jenž jsi...

17
00:01:17,269 --> 00:01:18,304
Hej, dámo!

18
00:01:18,339 --> 00:01:19,340
Držte hubu!

19
00:01:20,000 --> 00:01:23,000
Rváčův Deník
Přeložil Sheffield

20
00:01:27,274 --> 00:01:30,015
Když jsem byl malý, okolo osmi, nebo tak,

21
00:01:30,092 --> 00:01:32,074
Snažil jsem se navázat přátelství s Bohem...

22
00:01:32,146 --> 00:01:34,999
tím, že jsem ho zval k sobě domů
aby se díval na Světovou Sérii.

........