1
00:00:16,375 --> 00:00:18,075
Vypadáš úplně jako on.

2
00:00:19,200 --> 00:00:20,200
Tvůj táta.

3
00:00:20,920 --> 00:00:24,637
Stával tady
a díval se na oceán.

4
00:00:24,757 --> 00:00:27,977
Předpokládám, že ti to,
že půjdeš dolů, nevymluvím?

5
00:00:28,097 --> 00:00:32,097
Mohl bys to zkusit,
ale ztrácel bys čas.

6
00:00:32,217 --> 00:00:35,817
I kdybys našel
vrak jeho ponorky, co pak?

7
00:00:35,937 --> 00:00:37,953
Musím vědět, co se mu stalo.

8
00:00:38,073 --> 00:00:40,933
Myslíš, že by tvůj otec
chtěl, abys riskoval život?

9
00:00:41,053 --> 00:00:45,960
Když se potápěl,
věděl, že se nevrátí.

10
00:00:49,213 --> 00:00:51,332
Tohle mi dal, než odešel.

11
00:00:51,833 --> 00:00:55,293
Řekl mi, že to
jednoho dne pochopím.

12
00:00:57,298 --> 00:00:58,893
Musím to vědět.

13
00:01:03,498 --> 00:01:08,263
Doufám, že to najdeš.
Ať hledáš cokoliv.

14
00:01:17,733 --> 00:01:20,573
- Můžeš se potopit.
<i>- Rozkaz.</i>

15
00:02:32,004 --> 00:02:34,911
ORÁKULUM

16
00:02:54,156 --> 00:02:55,200
Macu?

17
00:02:56,576 --> 00:02:57,726
Macu? Příjem!

18
00:02:59,457 --> 00:03:00,760
Macu!

19
00:03:21,953 --> 00:03:22,953
Jasone.

20
00:05:34,122 --> 00:05:35,122
Promiňte.

21
00:05:44,131 --> 00:05:45,360
Já sním.

22
00:06:28,760 --> 00:06:32,800
Ne, ne, ne.
Ta ještěrka mě napadla.

23
00:06:37,245 --> 00:06:38,513
........