1
00:00:41,617 --> 00:00:43,722
( Michael ) Forsytové mají k parlamentu
stejný postoj

2
00:00:44,397 --> 00:00:46,317
jako mají k anglikánské církvi.

3
00:00:47,446 --> 00:00:50,275
Schvalují staré uctihodné instituce,

4
00:00:50,915 --> 00:00:55,736
jakmile ovšem na náboženství nebo politiku
nejsou peníze, neberou to vážně.

5
00:00:57,136 --> 00:01:00,991
Když můj tchán navštívil sněmovnu,
nebylo to kvůli debatám,

6
00:01:01,766 --> 00:01:05,111
ale zkusit ještě jednou vyřídit
případ Ferrarová mimosoudně.

7
00:01:13,796 --> 00:01:17,061
- Alexander MacGown ?
- Pan Forsyte. Co chcete ?

8
00:01:17,711 --> 00:01:20,836
Tato záležitost nemůže být o nic víc
příjemnější vám než mně.

9
00:01:21,104 --> 00:01:24,118
Jste vy ten člověk,, který užil slova
"zrádkyně" o dámě, s níž jsem zasnouben?

10
00:01:24,619 --> 00:01:27,279
- Je tomu tak.
- A to máte tu drzost podívat se mi do tváře?

11
00:01:27,939 --> 00:01:33,415
Řekl jsem to poté, co vaše snoubenka nazvala mou
dceru snobem. Chcete, aby to vyšlo na veřejnost ?

12
00:01:33,944 --> 00:01:38,204
Pokud si myslíte, že vám projde, když slečnu
Ferrarovou nazýváte zrádkyní a nemorální,

13
00:01:38,699 --> 00:01:40,684
tak se tedy mýlíte víc než kdy jindy.

14
00:01:41,248 --> 00:01:44,339
Jediné vychodisko pro vás je
bezvýhradná omluva.

15
00:01:44,804 --> 00:01:48,859
Omluvu nedostanete. Něco jiného by byl
oboustranný projev politování. Pokud jde o odškodné...

16
00:01:49,216 --> 00:01:53,429
- K čertu s odškodným.
- Tak dobře. Myslím, že budete litovat.

17
00:01:54,034 --> 00:01:56,000
Hrome, co tímto myslíte, pane ?

18
00:01:56,491 --> 00:01:59,531
Dovíte se to příští týden, pokud
mezitím nezměníte názory.

19
00:02:00,111 --> 00:02:04,506
- Příjde-li případ před soud, dokážeme pravdivost výroků.
- Dejte pozor, co u soudu přednesete.

20
00:02:04,956 --> 00:02:07,061
U soudu si výhrůžek nebude všímat.

21
00:02:11,576 --> 00:02:14,397
Škoda, že nemám váš věk.

22
........