1
00:00:09,823 --> 00:00:13,835
- Čas krmení?
- A kdy není?

2
00:00:16,946 --> 00:00:19,353
- Co je to?
- Nekousne vás.

3
00:00:19,353 --> 00:00:21,158
Jmenuje se to tribble.

4
00:00:21,159 --> 00:00:25,171
Bylo velice těžké ho získat.
Na většině světů jsou zakázaní.

5
00:00:25,173 --> 00:00:28,181
- Proč? Jsou nebezpeční?
- Oh, vůbec ne.

6
00:00:28,182 --> 00:00:32,193
Vše, co jsou vlastně schopni dělat
je žrát a rozmnožovat se.

7
00:00:32,194 --> 00:00:36,208
Potíž je, že se rozmnožují
fenomenální rychlostí.

8
00:00:42,227 --> 00:00:48,245
Jediná věc, která je drží v rozumných mezích
je nadbytek hadů na jejich planetě.

9
00:00:48,246 --> 00:00:51,856
Necítíte se dobře, podporučíku?

10
00:00:51,857 --> 00:00:56,934
Přišla jsem, abych vám předala zprávu.
Je od Denobulanské vědecké akademie.

11
00:00:56,934 --> 00:01:00,449
- Označeno jako naléhavá.
- Děkuji.

12
00:02:44,236 --> 00:02:46,927
Tyto jeskyně se táhnou 50 kilometrů.

13
00:02:46,928 --> 00:02:51,346
50 kilometrů zmapovali.
Nikdo přesně neví jak dlouhé jsou.

14
00:02:51,346 --> 00:02:53,147
Co tam ti vaši vědci dělali?

15
00:02:53,148 --> 00:02:56,627
Oh, tato jeskynní soustava je známa
svými minerálními formacemi.

16
00:02:56,628 --> 00:02:59,556
Speleotemy zde mají být obzvláště nezvyklé.

17
00:02:59,557 --> 00:03:05,265
Byli pod zemí 6 měsíců. Denobulanská vědecká akademie
s nimi ztratila spojení před třemi týdny.

18
00:03:05,266 --> 00:03:07,568
Planeta se jmenuje Xantoras.

19
00:03:07,569 --> 00:03:11,274
Vláda byla po několik let politicky nestabilní.

20
00:03:11,275 --> 00:03:14,378
V posledních týdnech převzala moc
militantní frakce.

21
00:03:14,379 --> 00:03:16,517
Požadují, aby všichni mimozemšťané odletěli.

22
00:03:16,518 --> 00:03:20,587
Každý, kdo nesplní tento požadavek
........