1
00:01:03,230 --> 00:01:04,732
Hej, pane!

2
00:01:06,900 --> 00:01:09,073
Počkajte chvíľu.

3
00:01:11,071 --> 00:01:12,880
Kde to idete?

4
00:01:14,241 --> 00:01:15,879
Kam máte namierené?

5
00:01:15,943 --> 00:01:17,684
Všetko je v poriadku?

6
00:01:17,744 --> 00:01:19,690
Čo? Ste v poriadku?
Kam máte namierené?

7
00:01:19,746 --> 00:01:21,248
Chcete ísť až na koniec tejto cesty?

8
00:01:21,348 --> 00:01:22,520
Čo?

9
00:01:22,583 --> 00:01:24,358
Odkiaľ ste?

10
00:01:25,252 --> 00:01:26,697
Aha?

11
00:03:15,028 --> 00:03:16,564
Tu ho máte.

12
00:03:17,631 --> 00:03:19,133
Ďakujem.

13
00:03:26,473 --> 00:03:28,714
Tak tu je naša hviezda.

14
00:03:30,477 --> 00:03:31,547
Naša čo?

15
00:03:31,645 --> 00:03:33,556
Naša hviezda.

16
00:03:33,647 --> 00:03:35,752
Ja... ja neviem.

17
00:03:37,084 --> 00:03:41,032
Takže, šerifovi si povedal,
že ideš až do Nebrasky?

18
00:03:41,488 --> 00:03:42,865
Presne tak.

19
00:03:42,923 --> 00:03:45,096
Po mojich milión dolárov.

20
00:03:45,892 --> 00:03:47,769
Akých milión dolárov?

21
00:03:56,837 --> 00:04:00,080
"Týmto sme oprávnení vyplatiť
milión dolárov

22
00:04:00,173 --> 00:04:03,552
"pánovi Woodrowovi T. Grantovi
z mesta Billings v Montane."

23
00:04:03,610 --> 00:04:05,021
Ukáž to sem.

24
00:04:06,012 --> 00:04:08,356
A tvoja matka ma tam vziať nechce.

........