1
00:00:04,700 --> 00:00:07,089
<i>V minulých dílech...</i>

2
00:00:07,089 --> 00:00:08,690
<i>Ohledně Flinta mám pravdu.</i>

3
00:00:08,758 --> 00:00:11,392
- <i>Pro něj jsme všichni nahraditelný.</i>
- Tomu nevěřím.

4
00:00:11,460 --> 00:00:14,796
Protože nevíš nic o paní Barlowový.

5
00:00:14,864 --> 00:00:16,097
Našel jsi ten plán.

6
00:00:16,165 --> 00:00:18,433
Co když se vzdám peněz za plán

7
00:00:18,501 --> 00:00:20,468
výměnou za podíl z kořisti?

8
00:00:20,536 --> 00:00:21,870
Budeme potřebovat nějaký položky navíc.

9
00:00:21,937 --> 00:00:24,305
- Nový děla, 12-liberní.
- Dostanete to.

10
00:00:24,373 --> 00:00:25,774
Bez Urcy nemáme nic.

11
00:00:25,841 --> 00:00:27,909
Bez Vanea nemáme Urcu.

12
00:00:27,977 --> 00:00:30,812
<i>Naše přítelkyně se tě snažila ochránit.</i>
Ale ty jsi stejně odešla.

13
00:00:30,880 --> 00:00:34,449
- Proč?
- Jak ses cejtil ty, když tě odkopla?

14
00:00:35,217 --> 00:00:36,651
Eleanor, počkej.

15
00:00:38,854 --> 00:00:41,322
<i>Dobře mě poslouchejte.
Jste vyřízený!</i>

16
00:00:41,390 --> 00:00:44,192
Pokud se nerozhodnete přidat
se k posádce kapitána Flinta.

17
00:00:44,260 --> 00:00:45,627
Vypadá to, že nám právě dala loď.

18
00:00:45,794 --> 00:00:47,562
<i>Loď bez kapitána.</i>

19
00:00:47,830 --> 00:00:50,071
- <i>Tolik mě mrzí, že ti tohle udělal.</i>
- On mi tohle neudělal.

20
00:00:50,132 --> 00:00:51,599
To ty.

21
00:02:12,024 --> 00:02:15,024
BLACK SAILS
1x04 - IV.

22
00:02:15,024 --> 00:02:18,024
Překlad: Umpalumpa3, BiBi
Korekce: Umpalumpa3

23
00:02:18,024 --> 00:02:21,024
www.edna.cz/black-sails
........