1
00:00:08,668 --> 00:00:10,539
Ty máš nějaký vztah k těm obětem?

2
00:00:10,972 --> 00:00:14,635
A právě proto tady teď cítíš přítomnost
ducha Sharon Tate...

3
00:00:15,181 --> 00:00:16,489
Dům Davida Omana.

4
00:00:16,928 --> 00:00:19,600
Tenhle dům je jako schránka
pro jejich energii.

5
00:00:19,856 --> 00:00:21,825
To prostředí je klíčové pro nás všechny.

6
00:00:22,087 --> 00:00:24,624
- Wow. - Zaku, vyděsilo mě to.
To, co ke mně teď přišlo.

7
00:00:24,839 --> 00:00:27,468
- Takže podle tebe jsi viděla Sharon Tate.
- Proto jsme se všichni vrátili.

8
00:00:28,380 --> 00:00:29,814
Podívej na to. Pálí to.

9
00:00:30,036 --> 00:00:31,357
Rozhodně tu něco je.

10
00:00:31,565 --> 00:00:34,190
- Udělej mně něco.
- Oh, můj bože.

11
00:00:34,556 --> 00:00:37,028
- Pojď si pro mě!
- Oh, můj bože!

12
00:00:38,068 --> 00:00:39,971
Někteří lidé věří v duchy.

13
00:00:40,788 --> 00:00:42,411
Někteří lidé nevěří.

14
00:00:43,452 --> 00:00:47,467
Na tomhle světě jsou věci, které
nikdy plně nepochopíme.

15
00:00:49,252 --> 00:00:51,123
Chceme odpovědi.

16
00:00:52,029 --> 00:00:55,052
Máme roky zkušeností,
které dokládají naši důvěryhodnost...

17
00:00:55,900 --> 00:00:57,691
naši reputaci...

18
00:00:59,572 --> 00:01:03,485
Spolupracujeme s nejuznávanějšími
profesionály z oboru.

19
00:01:04,162 --> 00:01:07,331
A zaznamenáváme průlomové důkazy
o paranormálních jevech.

20
00:01:07,532 --> 00:01:09,660
- Leze to k tobě!
- Tohle nedokážu vysvětlit.

21
00:01:11,780 --> 00:01:15,461
Toto jsou naše důkazy...
Naše Ghost Adventures.

22
00:01:15,733 --> 00:01:18,484
přeložila baaiaab
baaiaab.gac@gmail.com
........