1
00:00:04,920 --> 00:00:07,160
Toto je náš svet.

2
00:00:08,240 --> 00:00:11,880
Sformovali sme ho podľa našich predstáv.

3
00:00:11,880 --> 00:00:13,440
Prisvojili sme si ho.

4
00:00:15,200 --> 00:00:18,360
V súčasnosti sme jediným žijúcim
ľudským druhom.

5
00:00:18,360 --> 00:00:20,320
Sme absolútnymi vládcami Zeme.

6
00:00:21,720 --> 00:00:24,720
Avšak boli časy, keď sme sa o túto
planétu delili s inými,

7
00:00:24,720 --> 00:00:28,000
veľmi odlišnými typmi človeka.

8
00:00:31,600 --> 00:00:37,080
V čase, keď naši predkovia pred
100 000 rokmi opustili Afriku,

9
00:00:37,080 --> 00:00:40,360
väčšina týchto "druhých"
už vyhynula.

10
00:00:42,160 --> 00:00:44,080
No nie všetci.

11
00:00:49,400 --> 00:00:53,360
Pred nami vyšli z Afriky iné druhy.

12
00:00:53,360 --> 00:00:58,080
Inteligentní, silní a dobre
prispôsobení prostrediu

13
00:00:58,080 --> 00:01:01,360
boli dominantnými druhmi na planéte.

14
00:01:08,040 --> 00:01:11,080
Čo sa stalo, keď sa naše svety zrazili?

15
00:01:12,800 --> 00:01:16,400
Prečo títo druhí napriek
všetkým svojim výhodám

16
00:01:16,400 --> 00:01:19,000
speli k vyhynutiu?

17
00:01:20,440 --> 00:01:25,440
prečo sme napriek všetkému vyhrali
bitku o planétu Zem?

18
00:02:09,720 --> 00:02:12,240
Pred asi 100 000 rokmi

19
00:02:12,240 --> 00:02:17,040
prišiel do dnešnej Indie
nový druh človeka.

20
00:02:18,320 --> 00:02:22,560
Farba pokožky prezrádzala
jeho africký pôvod.

21
00:02:28,800 --> 00:02:30,200
Mal svoju reč.

22
00:02:30,200 --> 00:02:34,480
Žil v malých, pevne spojených
rodinných skupinách.

23
00:02:35,560 --> 00:02:39,160
........