1
00:00:01,647 --> 00:00:04,304
Tohle je nejlepší lokace na světě.

2
00:00:04,680 --> 00:00:07,576
Takže ty duchové ji říkali, jak má
pokračovat ve stavbě domu?

3
00:00:07,880 --> 00:00:10,424
Říká se, že s duchy komunikovala
téměř každou noc.

4
00:00:10,936 --> 00:00:14,480
Provedeme velmi speciální experiment,
který jsme předtím nikdy nedělali.

5
00:00:14,768 --> 00:00:17,943
A je jaké lepší místo, abychom to
otestovali, než je Záhadný dům.

6
00:00:19,459 --> 00:00:21,731
Hudební svět Bobby Mackeye a
Washoe Club ve Virginia City.

7
00:00:22,419 --> 00:00:24,339
Tyhle místa jsou naší velkou součástí.

8
00:00:24,724 --> 00:00:25,780
Tak co se stane teď?

9
00:00:26,404 --> 00:00:29,187
- Stůj, podívej, Aarone.
- „…Nesnáším…Nicka…“

10
00:00:29,668 --> 00:00:30,699
Něco divnýho…

11
00:00:32,612 --> 00:00:33,892
Jmenuji se Zak Bagans...

12
00:00:34,826 --> 00:00:36,796
v duchy jsem nikdy nevěřil až do doby...

13
00:00:37,012 --> 00:00:38,499
než jsem se s jedním setkal tváří v tvář...

14
00:00:39,035 --> 00:00:40,644
"chtěli jste nás, máte nás"

15
00:00:41,299 --> 00:00:45,123
Tak jsem se vydal na cestu, abych na video
zachytil to, co jsem kdysi viděl...

16
00:00:47,348 --> 00:00:49,499
Aniž by nás doprovázel velký štáb,

17
00:00:50,051 --> 00:00:53,276
připojil se ke mně pouze další vyšetřovatel
Nick Groff

18
00:00:53,571 --> 00:00:55,547
a náš technik Aaron Goodwin....

19
00:00:56,419 --> 00:01:00,908
My tři navštívíme některá z nejaktivnějších
paranormálních míst,

20
00:01:01,227 --> 00:01:06,772
kde strávíme zamčeni celou noc
od setmění až do svítání.

21
00:01:07,324 --> 00:01:08,955
"Dorazili jste do cílové destinace..."

22
00:01:09,508 --> 00:01:10,180
"peklo"

23
00:01:10,643 --> 00:01:11,363
........