1
00:00:00,570 --> 00:00:02,480
<i>V předchozích dílech
Pretty Little Liars...</i>

2
00:00:02,505 --> 00:00:07,075
- Odstřihnu tě, máš moc kofeinu.
- Ahoj, Brendo, můžu na chvilku?

3
00:00:07,109 --> 00:00:09,143
Kdybys potřebovala víc,
přijď příští týden.

4
00:00:10,479 --> 00:00:13,715
- Tu dohodu jsem podepsal.
- Táta tě zmanipuloval.

5
00:00:13,749 --> 00:00:16,751
Moje matka se nezabila.

6
00:00:16,786 --> 00:00:19,788
- Je konec. - Vím jen,
že Alison dochází peníze

7
00:00:19,822 --> 00:00:22,056
a Shanna je jediná, kdo ví,
jak se s ní spojit.

8
00:00:22,091 --> 00:00:24,726
- Lhaní už mě unavuje.
- Musíš mě začít brát

9
00:00:24,760 --> 00:00:26,928
jako člověka, který je ti nejblíž.

10
00:00:26,962 --> 00:00:29,764
- Noc v Tunisku.
- Zapomněl jsem cizrnu.

11
00:00:29,798 --> 00:00:33,802
Můžu zaběhnout k Seymourovým.
Určitě? Tam a zpátky je to hodina.

12
00:00:33,836 --> 00:00:35,636
Pane Fitzi.

13
00:00:37,506 --> 00:00:41,342
- Odejdi, Spencer.
- Myslím, že nás sledují.

14
00:00:41,377 --> 00:00:45,780
- Ezro. - Promiň,
nechtěl jsem tě vyděsit.

15
00:00:45,815 --> 00:00:48,349
Myslíš, že je zase
s Ezrou a neřekla nám to.

16
00:00:48,384 --> 00:00:51,018
- Řekla ti to?
- A co? - Ario.

17
00:00:51,520 --> 00:00:52,720
Aliin deník.

18
00:00:52,755 --> 00:00:55,390
Říkáš, že Ezra tam deník
nechal, abychom ho našly?

19
00:00:55,424 --> 00:00:58,099
- Takže ví, že to víme.
- Musíme to říct Arie.

20
00:01:32,728 --> 00:01:34,529
Spencer?

21
00:01:35,764 --> 00:01:38,164
Spencer? Jsi v pořádku?

22
........