1
00:00:00,070 --> 00:00:01,270
<i>V předchozích dílech Lost Girl...</i>

2
00:00:01,300 --> 00:00:03,130
Vzdáváme úctu
naší drahé a zesnulé siréně.

3
00:00:03,170 --> 00:00:06,930
Kdokoliv si vezme to semeno,
bude mít veškerou moc Una Mens.

4
00:00:06,970 --> 00:00:09,140
Vítej do mého světa.
Jsi 100% člověk.

5
00:00:09,170 --> 00:00:12,040
- Jsi součástí nás všech.
- Zřekni se mě, Bo.

6
00:00:12,080 --> 00:00:15,980
- Královna neznamená jenom královnu.
- Bo, znamená to, že jsi vyvolená.

7
00:00:16,010 --> 00:00:19,020
Mezi válečníkem a královnou,
k smrti jednoho dojde.

8
00:00:19,050 --> 00:00:21,620
- Vybíráš si jeho? - Vybrala jsem
si tebe. A zlomila jsi mi srdce.

9
00:00:21,650 --> 00:00:24,920
Společně propustí Pána temnoty.

10
00:00:31,920 --> 00:00:34,520
Moje úmysly byly ryzí,
ale roky věznění

11
00:00:34,550 --> 00:00:37,920
oslabily můj úsudek. Zatemnily
mi rozum. Byl jsem blázen.

12
00:00:37,960 --> 00:00:40,630
Stála jsem před svými přáteli
a vybrala jsem si tebe!

13
00:00:40,660 --> 00:00:44,030
Rosette byla má nejvěrnější
generálka. Milovali jsme se.

14
00:00:44,060 --> 00:00:45,830
Pokud se mu podařilo
obrátit proti mně ji...

15
00:00:45,870 --> 00:00:48,300
Donutil ji vrhnout
se do ohně, Rainere!

16
00:00:48,330 --> 00:00:53,000
- Kdo to je, Bo?
- Někdo, koho se i Král krve bojí.

17
00:00:53,240 --> 00:00:56,540
Můj otec nás zmanipuloval všechny.

18
00:00:56,580 --> 00:01:00,740
Je tu jen jedna výhoda. Jedna věc,
kterou tvůj otec nemohl předvídat.

19
00:01:00,780 --> 00:01:04,620
Sdílíme něco skutečného.
Něco dobrého.

20
00:01:06,690 --> 00:01:09,650
Rainere. Co se mi to děje?

21
00:01:09,690 --> 00:01:14,930
- Naše značky...
- Ne, jeho značka.
........