1
00:00:01,933 --> 00:00:06,101
Vracíme se zpátky do nemocnice
Linda Vista ve východním Los Angeles.

2
00:00:07,317 --> 00:00:08,892
Po pravdě, moc to pro mě znamená.

3
00:00:09,124 --> 00:00:11,036
Nikdy mě nenapadlo, že budeme mít
možnost se sem vrátit.

4
00:00:11,564 --> 00:00:14,125
Oba jste zažili mrazivé setkání
s jedním a tím samým duchem.

5
00:00:14,732 --> 00:00:19,708
Provedeme experiment, který jsme
nikdy předtím nezkoušeli.

6
00:00:20,325 --> 00:00:22,717
Po celé místnosti bude spousta
elektrického náboje.

7
00:00:23,461 --> 00:00:27,679
Je to velký přítel GAC…
Pan Chad Lindberg. Jak se vede?

8
00:00:29,688 --> 00:00:30,945
Můžeš říct jméno jednoho z nás?

9
00:00:31,648 --> 00:00:32,464
Chad!

10
00:00:34,625 --> 00:00:35,679
Jmenuji se Zak Bagans...

11
00:00:36,696 --> 00:00:38,312
v duchy jsem nikdy nevěřil až do doby...

12
00:00:38,577 --> 00:00:40,216
než jsem se s jedním setkal tváří v tvář...

13
00:00:40,705 --> 00:00:42,527
"chtěli jste nás, máte nás"

14
00:00:43,096 --> 00:00:46,993
Tak jsem se vydal na cestu, abych na video
zachytil to, co jsem kdysi viděl...

15
00:00:49,200 --> 00:00:51,361
Aniž by nás doprovázel velký štáb,

16
00:00:51,944 --> 00:00:55,049
připojil se ke mně pouze další vyšetřovatel
Nick Groff

17
00:00:55,288 --> 00:00:57,336
a náš technik Aaron Goodwin....

18
00:00:58,280 --> 00:01:02,592
My tři navštívíme některá z nejaktivnějších
paranormálních míst,

19
00:01:02,847 --> 00:01:08,289
kde strávíme zamčeni celou noc
od setmění až do svítání.

20
00:01:09,296 --> 00:01:10,816
"Dorazili jste do cílové destinace..."

21
00:01:11,615 --> 00:01:12,264
"peklo"

22
00:01:12,504 --> 00:01:13,359
Drsný...

23
00:01:14,912 --> 00:01:15,672
........