1
00:00:29,354 --> 00:00:31,689
Vyděsila jste mě.

2
00:00:31,689 --> 00:00:33,858
Svezete mě?

3
00:00:33,858 --> 00:00:36,778
Hele, jen se chci
dostat ze zimy, víte?

4
00:00:36,778 --> 00:00:40,446
Uh... ano.
Je-- je mi líto.

5
00:01:14,114 --> 00:01:15,567
Hej.

6
00:01:15,567 --> 00:01:17,485
Promiňte.

7
00:01:17,485 --> 00:01:20,021
Kam-- kam jste říkala,
že máte namířeno?

8
00:01:20,021 --> 00:01:22,955
Kamkoliv, jen pryč odtud.

9
00:01:25,158 --> 00:01:28,713
Poslyšte, s manželkou jsme
ubytovaní v motelu na téhle ulici

10
00:01:28,713 --> 00:01:30,698
a před ním je
autobusová zastávka.

11
00:01:30,698 --> 00:01:33,868
Můžu vás tam odvézt.

12
00:01:33,868 --> 00:01:35,303
To beru.

13
00:01:35,303 --> 00:01:38,137
Dobře. Naskočte.

14
00:01:43,343 --> 00:01:45,480
Jsem Alan, mimochodem.

15
00:01:45,480 --> 00:01:47,482
Maya.

16
00:01:47,482 --> 00:01:49,434
Odkud jste?

17
00:01:49,434 --> 00:01:51,603
Z Kalifornie.

18
00:01:51,603 --> 00:01:54,722
Jste daleko od domova.

19
00:01:54,722 --> 00:01:57,442
Jak dlouho jste tam byla?

20
00:01:57,442 --> 00:02:00,061
Pár hodin.

21
00:02:00,061 --> 00:02:03,095
- Nemůžete někomu zavolat?
- Ne.

22
00:02:03,097 --> 00:02:05,566
Jsem sama.

23
00:02:24,551 --> 00:02:28,740
Tak jsme tady.

24
00:02:28,740 --> 00:02:33,643
........