1
00:00:04,400 --> 00:00:07,960
Toto je náš svet.

2
00:00:07,960 --> 00:00:11,720
Sfromovali sme ho podľa svojich predstáv.

3
00:00:11,720 --> 00:00:14,920
Prisvojili sme si ho.

4
00:00:14,920 --> 00:00:18,400
V súčasnosti sme jediným žijúcim
ľudským druhom,

5
00:00:18,400 --> 00:00:20,960
sme absolútnymi vládcami Zeme.

6
00:00:20,960 --> 00:00:25,480
Avšak boli časy, keď sme sa o túto
planétu delili s inými,

7
00:00:25,480 --> 00:00:28,000
veľmi odlišnými typmi človeka.

8
00:00:30,600 --> 00:00:35,760
V čase, keď naši predkovia pred
100 000 rokmi opustili Afriku,

9
00:00:35,760 --> 00:00:40,320
väčšina týchto "druhých" už vyhynula.

10
00:00:40,320 --> 00:00:42,480
No nie všetci.

11
00:00:49,080 --> 00:00:53,360
Pred nami vyšli z Afriky iné druhy.

12
00:00:53,360 --> 00:00:57,840
Inteligentní, silní a dobre
prispôsobení prostrediu

13
00:00:57,840 --> 00:01:01,000
boli dominantnými druhmi na Zemi.

14
00:01:08,240 --> 00:01:10,680
Tak čo sa stalo, keď sa naše svety zrazili?

15
00:01:12,360 --> 00:01:15,480
Prečo tí druhí napriek
všetkým svojim výhodám

16
00:01:15,480 --> 00:01:19,920
speli k vyhynutiu?

17
00:01:19,920 --> 00:01:25,880
Prečo sme napriek všetkému vyhrali
bitku o planétu Zem?

18
00:02:06,600 --> 00:02:08,320
Pred 32 000 rokmi

19
00:02:08,320 --> 00:02:13,760
sa po Európe šíril nový druh človeka.

20
00:02:18,800 --> 00:02:24,360
Farba pokožky prezrádzala
ich africký pôvod.

21
00:02:24,360 --> 00:02:27,080
Homo sapiens tu nebol veľmi dlho

22
00:02:27,080 --> 00:02:29,520
a nebol ani početný.

23
00:02:31,240 --> 00:02:34,840
Bol to moderný človek.

24
........