1
00:00:00,000 --> 00:00:01,954
<i>Subtitles brought to you by
The Inspiring Generation Team @Viki</i>

2
00:00:01,954 --> 00:00:04,060
CZ - Ainny (www.ainny.cz)

3
00:00:26,940 --> 00:00:30,120
Jung Tae! Vlak!

4
00:00:30,120 --> 00:00:33,050
Je moc pozdě.

5
00:00:41,210 --> 00:00:42,980
Vypadni tam odtud!

6
00:01:06,400 --> 00:01:08,200
Ne!

7
00:01:23,760 --> 00:01:25,070
Jung Tae!

8
00:01:25,070 --> 00:01:26,610
Vyplav.

9
00:01:37,730 --> 00:01:39,510
Jung Tae.

10
00:01:43,210 --> 00:01:45,150
Shin Jung Tae.

11
00:01:51,060 --> 00:01:54,280
Proč Jung Tae ještě nevyplaval?

12
00:01:55,070 --> 00:01:58,490
Už by měl vyplavat.

13
00:01:59,910 --> 00:02:03,000
Chlapi! Jung Tae nevyplaval!

14
00:02:03,000 --> 00:02:05,040
Jung Tae!

15
00:02:05,040 --> 00:02:07,100
Shin Jung Tae!

16
00:02:07,100 --> 00:02:08,570
Bláznivej parchante!

17
00:02:08,570 --> 00:02:12,490
Proč jsi skákal?

18
00:02:12,490 --> 00:02:15,510
Chtěl jsi umřít?

19
00:02:15,510 --> 00:02:18,210
Zastav ho.

20
00:02:18,210 --> 00:02:20,530
Jak mám teď bez tebe žít?

21
00:02:20,530 --> 00:02:22,210
Hej! Ty parchante!

22
00:02:22,210 --> 00:02:25,020
Pusťte mě!

23
00:02:25,020 --> 00:02:27,730
Chceš umřít taky?

24
00:02:28,420 --> 00:02:32,170
Ty bláznivej bastarde!

25
00:02:32,170 --> 00:02:34,870
Je jedno, co to bude stát,
........