1
00:00:06,968 --> 00:00:10,054
<i>V továrně na Syntikrev
v texaském Houstonu</i>

2
00:00:10,096 --> 00:00:14,517
<i>došlo asi před hodinou k explozi.
Příčina zatím není známá.</i>

3
00:00:14,600 --> 00:00:19,272
<i>První zprávy hovoří o šesti
obětech na lidských životech.</i>

4
00:00:19,439 --> 00:00:22,400
<i>Houstonská továrna
funguje nejdelší dobu.</i>

5
00:00:22,442 --> 00:00:26,404
<i>Produkuje více než čtvrtinu
světové spotřeby Syntikrve,</i>

6
00:00:26,446 --> 00:00:29,032
<i>kterou upíři musí pít, aby přežili.</i>

7
00:00:29,198 --> 00:00:31,993
-Začátek.
-Chvalme Lilith.

8
00:00:32,035 --> 00:00:36,956
Oslavme Její svatou válku
velkolepou hostinou.

9
00:00:37,623 --> 00:00:39,751
Co pomodlit se?

10
00:00:41,878 --> 00:00:46,632
-Northmane?
-Modlitby jsou pro mě něco nového.

11
00:00:47,342 --> 00:00:50,970
Ale zvládl by je
někdo trochu zkušenější.

12
00:00:54,557 --> 00:00:59,979
Bude mi velkou ctí. Zkusíme
jednu z dob mých lidských dnů.

13
00:01:00,938 --> 00:01:04,817
Žili byli kohout a slepička,
kteří své jídlo dali huse.

14
00:01:04,901 --> 00:01:08,446
"Bože můj," řekla husa,
"požehnána budiž potrava naše"

15
00:01:08,529 --> 00:01:11,908
"a služba Tobě." Amen.

16
00:01:14,744 --> 00:01:16,454
Rozkošné.

17
00:01:20,291 --> 00:01:23,294
Lilith, děkujeme za tento dar.

18
00:01:23,544 --> 00:01:27,382
Děkujeme ti za krev.

19
00:01:27,465 --> 00:01:31,344
První, poslední, věčná.

20
00:02:55,303 --> 00:02:59,849
TRUE BLOOD - PRAVÁ KREV V.
9. - Všichni chtějí vládnout světu

21
00:03:26,334 --> 00:03:28,336
<i>Přístup odepřen.</i>

22
00:03:32,465 --> 00:03:36,260
Chelsea? Salome mě asi
........