1
00:00:04,250 --> 00:00:06,250
<i>LA PAZ, BOLÍVIE</i>

2
00:01:06,350 --> 00:01:08,650
<i>VELITELSTVÍ CYBERCOM
ANGEL'S BLUFF, VIRGINIA</i>

3
00:01:08,850 --> 00:01:10,802
Tohle je již
třetí opoziční vůdce

4
00:01:10,804 --> 00:01:13,138
zabitý v Bolívii
za jediný měsíc.

5
00:01:13,140 --> 00:01:14,908
Situace se tam
vyostřuje od doby,

6
00:01:14,909 --> 00:01:16,541
co to převzal
prezident Carrizales.

7
00:01:16,543 --> 00:01:18,176
Takže myslíš, že
prezident Carrizales

8
00:01:18,178 --> 00:01:20,946
se zbavuje protivníků,
aby si zajistit znovuzvolení?

9
00:01:20,948 --> 00:01:22,180
Vypadá to tak.

10
00:01:22,182 --> 00:01:23,548
Ale mnoho zemí,
včetně Spojených států,

11
00:01:23,550 --> 00:01:26,251
se bude snažit
s Bolívií udobřit.

12
00:01:26,253 --> 00:01:28,720
- Lithium.
- Přesně.

13
00:01:28,722 --> 00:01:30,522
Ukázalo se, že na území Bolívie,
se nalézá největší ložisko na světě.

14
00:01:30,524 --> 00:01:32,991
Potřebuje ho každá baterie.
Každý telefon.

15
00:01:32,993 --> 00:01:35,694
Vůdce, který ovládá Bolívii,
bude mít moc

16
00:01:35,696 --> 00:01:39,664
ovlivnit nejdůležitější měnu
na světě... energii.

17
00:01:39,666 --> 00:01:41,666
A my doufáme, že tím
vůdcem bude Javier León.

18
00:01:41,668 --> 00:01:45,070
Je přívětívý,
vzal si učitelku...

19
00:01:45,072 --> 00:01:47,973
bratr je kněz,
muž lidu,

20
00:01:47,975 --> 00:01:50,075
a někdo, s kým můžeme pracovat.

21
00:01:50,077 --> 00:01:52,177
Takže je z něj teď terč.
........